کد خبر: 10329 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۱۷ - پنجشنبه ۲۹ آبا ۱۳۹۳ | بدون نظر | |

آقای دکتر پور محمدی، برنامه نود اجتماعی را روی آنتن ببرید

نقش رسانه در انتقال اطلاعات آنقدر چشمگیر است که کسی نمی تواند آن را انکار کند.لذا داشتن رسانه قوی و قابل اعتماد در هرجامعه ایی یک فرصت برای ارتقاء سلامت اجتماعی و دانش مردم است .نود ورزشی به خوبی این موضوع را نشان داد.اما جای خالی نود اجتماعی همچنان احساس می شود.

یکی از وظایف رسانه ها پرداختن به موضوعاتی است که دغدغه مردم است.از جمله این موضوعات می توان به آسیب های اجتماعی اشاره کرد.آسیب هایی که در خانه خیلی ها را زده است اما کسی حاضر نیست صدای این در را بشنود یا خود را به خواب زده است که بیدار کردن این آخری بسیار سخت است.
یکی از برنامه های خوبی که در زمان مدیریت آقای دکتر پورمحمدی درشبکه سه سیما پخش شدو تا به امروز نیز طرفداران زیادی دارد و بدون شک در تحلیل وضعیت و شفاف کردن آن نیز موثر بود، برنامه نود ورزشی استکه حمایت هایایشان درجا افتادن این برنامه بسیار چشمگیر بود.
این در حالی است که در حوزه اجتماعی جای خالی برنامه ای شبیه برنامه های مذکور خالی است. گر چه به خوبی واقف هستم که مسایل مربوط به حوزه اجتماعی پیچیدگیهای خاص خود را دارد ولی این سئوال پیش می آید که تا چه زمانی نباید مسایل اجتماعی و آسیبهای اجتماعی به صورت موشکافانه در سیما بررسی شوند؟.
همانگونه که بررسی موضوعات فوق در زمینه افزایش اطلاعات و آگاهی کارشناسان، مدیران و مردم تاثیر گذار است مطمئنا بررسی مسایل و آسیبهای اجتماعی هم می تواند در زمینه افزایش سواد (دانش) اجتماعی مردم و مسئولین تاثیر گذار باشد. مدیران رسانه ملی باید ترس از پرداختن به حوزه اجتماعی بویژه آسیبهای اجتماعی را از خود دور کنند. چرا که آسیبهای اجتماعی در خانه مردم را زده و نپرداختن به این آسیبهای اجتماعی در رسانه مشکلی را حل نمی کند. بدون شک نقش رسانه در زمینه افزایش آگاهی مردم و مسئولین بسیار زیاد است.images
موشکافی آسیب های اجتماعی و لایه برداری از آنها و تحلیل و تبیین هر یک از آسیب های اجتماعی و تاثیر پذیری حوزه اجتماعی از سایر حوزه ها از جمله شرایط اقتصادی و فرهنگی، بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، هویت فرهنگی، اعتماد اجتماعی و دلایل افزایش یا کاهش آنها، سیاستگذاریهای اجتماعی، خشونتهای خانگی، فرار، اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی (گر چه فقط در این زمینه کار هایی انجام شده است) نقش مردم و مسئولین در حوزه آسیبهای اجتماعی، بررسی نقاط قوت و ضعف طرحها و برنامه های مختلفی که با رویکرد های امنیتی، انتظامی و اجتماعی بطور مستمر و یا موقتی در کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی اجرا شده و تاثیر گذاری هر یک از آنها با رویکرد کارشناسی و غیر سیاسی می تواند بسیار مفید باشد. گر چه عدم پردازش کارشناسی مسایل و آسیبهای اجتماعی هم خود دلیلی بر مظلومیت حوزه اجتماعی در رسانه مثل سایر قسمت ها در کشور است.
انجمن مددکاران اجتماعی ایران با برخورداری از اطلاعات مناسب در این حوزه آمادگی همه جانبه خود را برای همکاری در این برنامه اعلام می دارد.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات