کد خبر: 10711 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۵۴ - دوشنبه ۶ بهم ۱۳۹۳ | بدون نظر | |

نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات اجتماعی است

نظام مهندسی اجتماعی چاره حل مشکلات واسیب های اجتماعی است . مددکاران اجتماعی در طول مدت کاری خود با مسائل واسیب های اجتماعی زیادی روبرو میشوند وبسیاری از این اسیب ها را راه حل میدهند ومسائلی هم وجود دارد که در توان علمی وعملی مددکار حرفه ای نیست وبه این نتیجه می رسیم وان اینکه مددکاری اجتماعی نمی تواند داعیه حل همه مشکلات اجتماعی باشد گرچه مطمئنیم در بسیار مواقع با بهره گیری از علوم مختلف این حرفه میتواند راه گشا باشد واین هوش سر شار در کسانی که این رشته را انتخاب می کنند وجود دارد اما مددکاری با همکاری وهماهنگی با دیگر رشته های مرتبط در اسیب های اجتماعی می تواند بهتر ونظامند تر به حل مشکلات در سطح مدیریتی وبرنامه ریزی وقانون مندی بپردازد .

مددکاران ویا روان شناسان وحقوق دانان وعلوم اجتماعی بجای اینکه دنبال نظام مددکاری ونظام روانشناسی وغیره باشند وهر کس با نظام خود وبنفع حرفه خود راه حل وداعیه حل مشکلات اجتماعی باشد باید از رشته های فنی مهندسی الگو بگیریم که از مهندس های مختلف از ساختمان والکترونیک ومکانیک وغیره یک نظام مهندسی را ایجاد کرده اند ودر راه رشد وتعالی ان گام بر میدارند وبا ایجاد قوانین ومقررات وهماهنگی بسیاری از مشکلات را در زیر ساختهای مهندسی حل کرده اند.در مهندسی اجتماعی هم می توانیم از نظام مهندسی اجتماعی در حل مشکلات کلان اجتماعی بهره ببریم مطمئنا اساتید وفرهیخته گان واستاتید که علم وتئوریها را می سازنند افق علمی این نظام را برای ما ترسیم میکنندورشته مددکاری میتواند سردمدار ومدیریت این تفکر باشد که همه رشته ها را درزیر نظام مهندسی اجتماعی جمع کرده ومشکلات ومسایل اجتماعی مثل اعتیاد خشونت وکودک ازاری وطلاق و….را socialworkmonthبرنامه ریزی وقانون مند در اختیار سازمانها وگروه های انتفاعی وغیر انتفاعی قرار داده وانوقت در کنترل ونظارت قانونی دولت موظف میگردد.ودر تمام مبادی اسیب خیز سازمانها موظف به اجرای قانون باشند والبته ازانجایکه انسان اسیب پذیر واسیب زا می باشد وهمیشه عده ای در حل مسایل وپیشامدهای زندگی توانایی حل مشکل به تنهایی را ندارند وخانواده ها وجامعه با این افراد واین جمعیت اسیب پذیر واسیب زا سر وکار دارد ناچار به استفاده از نظام مهندسی در شرایط اجتماعی وبرنامه ریزی شهری وحتی در نظام مهندسی ساختمان هم استفاده از نظام مهندسی اجتماعی می باشد .برخی مقررات ونظام قانونی نظام مهندسی اجتماعی را برمی شمرم مطمنا اساتید راه روشن علمی را به ما نشان خواهند داد .1/از همه گروهایی که به نحوی در حل مشکلات احتماعی دخالت دارند در این نظام باشند 2/ اسیب های اجتماعی رفتار های اسیب زا واسیب پذیر تعریف ومشخص گردد واسیب های نوظهور اینده نگری گردد 3/گروه ها تاییدیه مشخص وقانون مند برای گرفتن نظام مهندسی اجتماعی داشته باشند 4/حوزه های اجتماعی تقسیم بندی گردد مثل ساختن یک ساختمان ، هر ساختمان ویا هر مشکل اجتماعی با چندین ناظر ساخته وپرداخته گردد.5/ برنامه ریزی و قانون گذاری براساس فرایندهای علمی صورت گیرد6/تحقیق وپژوهش سر لوحه کار قرار گیرد تا تحقیق صورت نگیرد حقیقت کشف نخواهد شد وعده ای با دروغ وشایعه راه حل میدهند وسود می برند 7/ اموزش واگاهی دادن فراگیر ودر همه سطوح قانونی ولازمالاجرا باشد و….

متاسفانه در بدنه سازمان رفاه اجتماعی چیزی بنام نظام مهندسی اجتماعی وجود نداردتا با قوانین مربوطه اداره وسازمان دهی گردد وبه همین دلیل توسط کسانی که با اگاهی از زمینه های اجتماعی وبکار گیری اصول روان شناسی افراد و خانواده ها و جامعه براحتی وبدون هیچ گونه مزاحمت به اجرای برنامه ها ومقاصد سود جویانه در پی اسیب زدن به جامعه واستفاده از اسیبهای اجتماعی بعنوان گنج پنهان به بهره کشی، لذت جویی وجاه طلبی خود می پردازند .واز طرفی کسانی سردمدار وداعیه و قانون گذار در این زمینه می باشند که یا ارتباطی با مسئله اجتماعی ندارند ویا تخصص لازم را ندارند،مسائل اجتماعی را می توان بصورت کمی وقابل اندازه گیری در اورد واین را نظام مهندسی اجتماعی می تواند چرا که از گروه های مختلف که در حل ان موثر می باشند عضو هستند وکار میکنند . مثلا در ایجاد یک ساختمان چندین مهندس همکاری میکنند واگر مهندس سازنده در هر قسمت از بدنه ساختمان دچار اشتباه شده باشند به دلیل نمایان شدن اشکال ساختمان تاییدیه در یافت نخواهد کرد ومهندس سازنده به اصلاح ان مجبور میشود .متاسفانه در مهندسی اجتماعی اگر فردی که کار اجتماعی میکند وبا مسائل اجتماعی سروکار دارد خطایی میکند وعلت ومعلولی سرهم بندی میکند صدایی از کسی در نمی اید ونمی داند به چه کسی مراجعه کند ویا اصلا ان صدا را نمی شنود چونکه مهارت ندارد ویا خود نساخته بلکه فقط دیده وداعیه ساختن انرا دارد /دروغی بزرگ را یدک می کشد/ ویا حتی فرصت برگشتن ودرست کردن را ندارد ومسئولی دیگر می اید وغا لبا این جمله را میگوید من در ساختن ان دخالتی نداشتم پس به من مربوط نیست والبته توانایی ساختن هم ندارد وپس از چها ر الی پنج سال از مسولیتش خلع وکس دیگری میاید اما وقتی نظام مهندسی اجتماعی وجود داشته باشد هر کسی که در ساختن این بدنه تاثیر گذار باشد اشتباه کند سایرین صدایشان در می اید و باعث پیگیری وتعمیر ویا ساختن مجدد ان می شود .

مدیریت وایجاد نظام مهندسی در حیطه ومسولیت شما فرهیختگان مددکاری در نگاه کلان می باشید چرا که راه حلها وبرنامه ها در دانش و علم مددکاری وجود دارد توسعه ان نیاز مند تئوریهاو ارزشهای مددکاری است ونظام مهندسی در واقع یک هنر و مهارت بهره برداری از رفتارهای اسیب زا واسیب پذیرانسان برای رسیدن به رشد وتکامل وحل مسائل ومشکلات بشری است که با استفاده از اصو ل اخلاقی وارزشهای انسانی که در مددکاری وجود دارد امکان پذیر است نظام مهندسی اجتماعی در مقابله با مهندسی اجتماعی است که توسط کسانی که با استفاده از اصول روانشناسی وجعل اطلاعات و دادن اطلاعات غلط واز طرفی ندانم کاری ونادانی کسانی که خواسته ونا خواسته به سود جویی ونا هنجاری جامعه دست زده اند می باشد تا با هنر مهارت علمی وصداقت در کار وپژوهش وقانون مندی وحداکثر توانمندی در کار وعمل شاهد ادامه ناهنجاری و سود جویی افراد فرصت طلب تحت عنوان مسول بی تخصص و جاه طلب نباشیم و البته کسی هم به فکر کودکی که در حال رشد است وباید این همه تبعیض ونابرابری ودروغگویی را یاد میگیرد نیست واین یک فاجعه در سقوط ارزشهای انسانی واخلاقی است که ایندگان مارا سرزنش خواهند کرد والان ما فرصت عذر خواهی ویا دوباره سازی وبازگشت به ارزشهای انسانی ،که نه ساخته ذهن انسانی وادیان الهی که با افرینش بشریت ، خداوند در او نهاده است وادیان الهی وواذهان فرهیخته بشری برای تکامل این ارزشها برانگیخته شده اند ودر ان صورت به ارامش واسایش واقعی دست می یابیم ومددکاری سر شار از اصول وارزشهای اخلاقی وانسانی است که نفع بشریت را جستجو میکند واگر دیر بجنبیم دیگران مارا مدیریت خواهند کرد وما سرخورده ازاین همه نابرابری وتبعض و… خواهیم شد .

رقیه نوروزی مددکار اجتماعی

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات