کد خبر: 11023 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۲۷ - پنجشنبه ۱۴ اسف ۱۳۹۳ | بدون نظر | |

نقش حمایتی مددکاران در درمان بیماران سرطانی

امروزه حمایت از بیماران سرطانی در قالب حمایت اجتماعی واقتصادی وروانی که بتواند به کسانی که دچار یک بحران شدید مثل بیماری سرطان هستندکمک کنند یک امر بسیار مهم وفراگیر است که خانواده ها بدلیل مشکلات دیگر تاثیر گذار در روند بیماری ، توانایی حل مشکل را بطور مستقل نداشته ونیازمند یک سیستم مددکاری اجتماعی قوی وعلمی است تاپاسخگوی نیازهای خانواده هایی باشد که دچار بحران شده اند ، در صورتی که این حمایت نباشد موجب افزایش اسیب وشرایط بحرانی تر برای خانواده ها می گردد ودر صورت بکار گیری روشهای علمی وحمایتهای هدفمند مددکاری، باعث تسهیل ورضایت بیماران در روند درمان گردیده ویک مکمل در مانی در کنار در مان پزشکی مطرح ومورد نیاز می باشد .

مددکاران اجتماعی حرفه ای که دارای دانش ومهارت لازم در تشخیص وشناخت نیازمندی ها واگاهی از منابع وامکانات جامعه به نفع بیماران می باشند ، می توانند خدمات خود را به عنوان مکمل درمانی به این بیماران ارئه دهند تا پروسه درمان برای بیمار و کادر درمانی اسان ودر بهبودی موثر باشند . تحقیقات وپژوهش ها نشان می دهد . مددکاری وحمایت های اجتماعی واقتصادی وروانی از بیماران در طول درمان مورد نیاز بیماران وبیمارستان می باشد ( در کتابهای مربوط به سرطان از کسی به عنوان یاریگر این گونه بیماران نام می برند ). مددکاران با حضور فعال خود می توانند هر چه سریعتر به شناسایی موارد نیازمندی بیمار اقدام نموده وسیستم کار امدی برای حمایت از بیمار تدارک ببیند ودر نتیجه خدمات به موقع وپیشگیرانه ، فرصت ویژه برای خدمات درمانی تخصصی فراهم نموده تا کادر درمانی با سهولت به ادامه درمان پرداخته وبیمارنیز با اسیب کمتر ورضایتمندی واسترس ونگرانی کمتر ناشی از بیماری، به درمان وبهبودی وپیگیری درمان خود بپردازد . مددکاری در حمایت از اینگونه بیماران هم برای کاهش اسیب ناشی از بیماری وهم یک مکمل درمانی در بهبود ودرمان بیمار در تعامل با تیم درمان موثر ومطرح می باشد . واین حمایت مددکاری با دیدگاه پزشکی جامعه نگر که بیمار به تمام ابعاد باید نگریسته شود وسرطان هم یک بیماری چند عاملی است با هدف مددکاری اجتماعی که توجه به همه ابعاد زندگی بیمار داشته و در ایجاد تعادل وسازگاری بیمار با شرایط ویژه تلاش وحمایت می کند هماهنگی داشته و می تواند در بهبودی بیمار، وعضو تیم درمان در خدمت بیمار باشند وباعث می شود تا فلسفه حضور مددکار را در روند درمانی بعنوان یک متخصص وحرفه ای و مکمل درمانی بپذیرند واز خدمات مددکاری به نفع بیماران سود ببرند واین ارزش وتوانایی و مهارت پزشکان و ومراقبان درمانی را می رساند تا بتوانند بطور همه جانبه به بیمار یاری برسانند واص200ل درمان را بر بیمار متمرکز کنند واورا فقط یک جسم صرف نبیند ، بلکه یک فرد که دارای ابعاد اجتماعی وشخصیتی وروانی وخانوادگی است که گروهای مختلف در خدمت بیمارمی باشند .

البته تغیر دادن این دیدگاه در برابر بیماری سرطان برای بیماران امری ضروری است وبرای مسولین وپزشکان ومراقبان درمانی، بلند نظری و مهارت انان را می رساند تااز همه تخصصها بدون دخالت در کار یکدیگراستفاده کرده و در خدمت بیمار باشند واین باعث تحول ودگر گونی در نظام سلامت می شود وامید وبهبودی در بیماران افزایش می یابد. همچنین مددکار اجتماعی نقشی پویا وحمایت گرانه در روند درمان بیمار ایفا می کنند تا بیمار بدون ترس ونگرانی از تیم درمان به ادامه درمان بپردازد که البته گاهی اتفاق نمی افتئد وبیمار با ترس ونگرانی از کادر درمانی ، درمان را شروع می کند که مددکار در تعاملات وارتباطات با کادر درمانی از نگهبانی تا پذیرش وپرستار وازمایشگاه وغیره شراط وروند درمان را برای بیمار اسان می کند تا یک خدمت همه جانبه وبیمار محور صورت بگیردتا موجب بهبودی ودرمان بیماری سرطان گردد. به امید بهبودی همه بیماران .
رقیه نوروزی مددکار اجتماعی

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات