کد خبر: 11596 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۵۶ - سه شنبه ۲۹ ارد ۱۳۹۴ | ۲ نظر | |

اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1)

مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه کاملا تخصصی امروزه با گروههای انسانی زیادی در ارتباط بوده وبه ارائه خدمات تخصصی می پردازد .مددکاران اجتماعی با توجه با ماهیت حرفه ای که دارند به جرات می توان گفت شاید بیشترین ارتباط را با گروههای انسانی ،مشکلات ،رازها و چالشهای عمده زندگی آنها دارند .حال با توجه به این مسئله مهم سوالی که مطرح می گردد اینست که :
افراد جامعه به ما دارندگان حرفه های یاوارانه اعتماد کرده و ومشکلات ودردهایشان را پیش ما آورده اندتا به آنهاتصمیم گرفتن را یاد داده،ازآنها حمایت کنیم،آلامشان را کاهش دهیم و خود باوری را به آنان برگردانیم
آیا با افرادی که درمانده و ناتوان هستند
میتوان؟؟؟؟
اصولی غیر از اصول اخلاقی و انسانی درپیش گرفت؟؟؟20
• اصول اخلاقی ملاکی برای تعیین مرزهای کاری مددکاران اجتماعی می باشد
• اصول اخلاقی ایجاد کننده مجموعه ای از استاندارهای اخلاقی که به عنوان راهنما در مددکاری اجتماعی بهره گرفته می شود.
• یادآور و ضامن تعهدات حرفه ای مددکاران اجتماعی است.
• بیان گر مسئول و پاسخگو بودن مددکاران اجتماعی به مددجویان خود و نیازهای آنان است.
• ملاکی است برای ارزیابی مددکاران اجتماعی از نظر رعایت موازین حرفه ای و مشخص کننده انحرافات
نمونه هایی از ملاک های اخلاقی که مددکاران اجتماعی باید در کار حرفه ای خود لحاظ کنند می تواند به شرح ذیل باشد
• داشتن رفتار محترمانه با مددجویان و سعی در ارتقاء شان و منزلت فردیت، حقوق و مسئولیت های آنان
• احترام به باور، مذهب، جهان بینی، فرهنگ، نیازها و اهداف
• ارزش برای خرده فرهنگ های خاص و سعی در ارتقاء دانش خود در این زمینه
• از تحمیل عقاید و تجربیات شخصی خود به مددجویان خودداری می کنند.
به مددجویان برای در امان ماندن از خشونت حمایت می کنند
• عدم دخالت فرهنگ مددکار در کار و احترام به جایگاه فرهنگی مددجو
• مددکاران باید اطلاعات فرهنگی بالا ببرند و از مشاورین فرهنگی در مواردی که لازم است بهره بگیرند.
• مددکاران باید در تامین نیازها به تفاوت های فرهنگی توجه کنند.
• مددکاران در هر شرایط فرهنگی باید اصول رازداری و خود تصمیم گیری را رعایت کنند.
• مددکاران اجتماعی سیستم خدمات رسانی را به گونه ای طراحی می کنند که افراد، خانواده و جوامع محترم شمرده و احساس امنیت می کنند.
• مددکاران اجتماعی موظف هستند خدمات خود را بر اساس استاندارهای لازم ارائه دهند.
• مددکاران اجتماعی خدمات با کیفیت را حق مددجویان خود می دانند.
• مددکاران اجتماعی موظف هستند اعتبارات اختصاص یافته ویژه گروه هدف را مطابق استاندارها هزینه و با صداقت گزارش کنند.
• مددکاران اجتماعی موظف هستند دانش خود را با توجه به دانش های روز علمی ارتقاء دهند.
• مددکاران اجتماعی منافع مددجویان را در اولویت قرار می دهند.
• در صورت وجود تضاد با مقام بالاتر مشورت می کنند و در صورت امکان موضوع را با مددجو در میان می گذارند.
• مددکاران اجتماعی از دریافت هرگونه هدیه پرهیز می کنند.
• در صورت وجود تضاد و عدم امکان مدیریت مددجو، مددکار ملزم به ارجاع کیس می باشد.
• منافع مراجعین اولین تعهد حرفه ای مددکاران اجتماعی
• مددکاران اجتماعی نباید در بین مددجویان تبعیض منفی قائل شوند.
• حق بهره مندی از خدمات حرفه های دیگر و نحوه دسترسی به آن خدمات آگاه کنند.
• مشکلات مددجویان را با مشارکت آنها اولویت بندی و از پرداختن به اموری که به حل مشکل آنان مربوط نمی شود پرهیز کنند.
• تاکید بر حق خود تصمیم گیری مددجو و آگاهی مددجو ازاین حق
• مددجویان باید در شرایطی قرار گیرند که بتوانند خودشان تصمیم بگیرند.
• مددکاران اجتماعی با ارائه اطلاعات فرایند تصمیم گیری مددجویان را تسهیل می کنند و تشویق میکنند و تصمیم های آگاهانه بگیرند.
• مددکاران اجتماعی در مواردی که به جای مددجویان تصمیم می گیرند که از توانایی لازم برخوردار نیستند باید تصمیمات به نفع آنان اتخاذ و اجرا شوند.
• اگر مددجو احتمال آسیب به خود را دارد باید تصمیم گیری را محدود کنند.
اگر مراجع قانونی اطلاعاتی از مددجو بخواهند مددکاران اجتماعی باید پیامدهای ناشی از سرباززدن از ارائه اطلاعات ویا ارائه اطلاعات نادرست به این مراجع را به مددجو گوشزد می کنند

آزاد دارابی دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است


۲ دیدگاه مطلب براي " اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1) " ارسال شده است.

  1. ... گفت:

    هر بندش دفتری است از معرفت کردگار .

  2. محمد قادری گفت:

    ممنون از ارایه مطالب با ارزشتان اما جناب دارابی به نظر میرسد استفاده از مفهوم مددجو به عنوان افراد مراجع جهت حل مشکل یا نیاز دارای بار منفی و خوشایند استفاده از ان توسط مددکاران حرفه ای نباشد

ارسال نظر


آخرین موضوعات