کد خبر: 11901 | تاریخ انتشار: ۱۵:۲۵:۱۶ - شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

افزایش 9.7 درصدی ازدواج و ۱۷.۵ درصدی طلاق

آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق در سه ماهه اول امسال با افزایش مواجه بوده بطوریکه این وقایع به ترتیب ۴.۹ درصد ، ۳.۴ درصد، ۹.۷ و ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال در تازه ترین آمار خود اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری، ۳۷۵ هزار و  ۹۵۹ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سـال قبـل ۴.۹ درصـد افـزایش داشـته است.

از این تعداد ولادت ثبت شده ۲۸۹ هزار و ۸۹۴ واقعه در مناطق شهری و ۸۶ هزار و ۶۵ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است همچنین به طور متوسط در مقابل هرولادت روستایی، ۳.۴ ولادت شهری به ثبت رسیده است.

تعداد ولادت ثبت شده در مهلت قانونی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۶۳ هزار و ۲۹۹ واقعه است.

نسبت جنسی ولادت

نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت طی این مدت برابر با ۱۰۵.۹ است که همـین شـاخص در مـدت مشـابه سـال قبـل ۱۰۶ بوده است یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود ۱۰۵.۹ واقعه ولادت پسربه ثبت رسیده است.

 

 فوت

براساس اعلام سازمان ثبت احوال در سه ماهه اول سال جاری ۹۳ هزار و ۱۴۳ واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش داشته است.

از این تعداد فوت ثبت شده ۶۹ هزار و ۳۸۵واقعه در مناطق شهری و ۲۳ هزار و ۷۵۸ مورد نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است همچنین به طور متوسط در مقابل هرولادت روستایی، ۳.۴ ولادت شهری به ثبت رسیده است.

تعداد فوت ثبت شده در مهلت قانونی در سه ماهه اول برابربا ۸۳ هزار و ۲۰۶ واقعه می باشد.

نسبت جنسی فوت

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۲۶.۴ مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسـبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۷.۹ بوده است.

ازدواج

طبق آمارهای موجود در سه ماهه اول ، ۱۹۰ هزار و  ۷۲۱ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است که نسبت به مـدت مشـابه سـال قبـل ۹.۷ درصـد افـزایش داشته است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله به تعداد ۷۱ هزار و  ۴۶۱ نفر بوده است.همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله با رقم ۵۹۳۷۶ نفر بوده است.

طی این مدت بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده ، مربوط به ترکیب سنی مردان گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله با زنـان ۱۹- ۱۵ ساله بوده که تعداد آن برابر با ۲۸ هزار و  ۹۳۵ واقعه است.

طلاق

همچنین ۳۹ هزار و ۹۸۱ واقعه طلاق طی سه ماه امسال به ثبت رسیده است که نسبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ۱۷.۵ درصـد افـزایش داشته است.

بیشترین طلاق ثبت شده مردان در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله با ۹ هزار و  ۸۵۵ واقعه بوده است و بیشترین طلاق ثبت شده زنان نیز در گروه سنی ۲۵-۲۹ ساله با ۹ هزار و  ۳۹۴ واقعه بوده است.

در سه ماهه اول سال جاری بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده ، مربوط به ترکیب سنی مردان ۳۰-۳۴ ساله است با زنان ۲۵-۲۹ سـاله بوده که تعداد آن برابر با ۴ هزار و ۳۲ واقعه است.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات