کد خبر: 12310 | تاریخ انتشار: ۲۰:۱۴:۴۴ - جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

روحانی رئیس شورای اجتماعی کشور می شود

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: رئیس جمهور معتقد بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکنون کارهای مفصل و زیادی انجام داده که برای تکمیل آن، کارهای زیادی در حوزه فرهنگ وجود دارد که باید توسط این شورا انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور بخش های متعددی از حوزه فرهنگ عمومی در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت که با اهتمام و تدبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه فرهنگ امیدواریم اقدامات جدی تری در این حوزه صورت پذیرد.

وی افزود: در حوزه علم و فناوری، دانشگاه و همچنین آموزش و پرورش؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت های متعددی را انجام داده که امیدواریم در سال جدید فعالیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی بتوانیم در حوزه فرهنگی نیز گام های موثرتری را برداریم.

مخبر دزفولی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع آسیب های اجتماعی در جلسات گذشته گفت: به دنبال جلساتی که در خصوص رسیدگی به آسیب های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد و همچنین نکاتی که ایشان در جلسات به آن اشاره فرمودند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید رئیس جمهور با فوریت، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دستور اصلی جلسه شب گذشته، گزارش آسیب های اجتماعی، راهکارهایی برای تسریع نکات مطرح شده در محضر رهبر معظم انقلاب درخصوص حل این آسیب ها و چگونگی تصمیم سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه بود.

وی افزود: پس از ارائه گزارش آسیب های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگروهی موظف شدند که ضمن تشکیل جلسه برای این موضوع؛ تعبیه موارد آسیب های اجتماعی و رسیدگی برای حل آنها در برنامه ششم را پیگیری کنند.

مخبر دزفولی گفت: اعضای این کارگروه مرکب از رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت، وزیر کشور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند تن دیگر به دستور رئیس جمهور هستند که جلسات این کارگروه به صورت منظم تشکیل شده است.

اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال، مفاسد اخلاقی و بیکاری در اولویت هستند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه تبصره ۴۰ برنامه ششم به موضوع رسیدگی به وضع آسیب های اجتماعی اختصاص داده شده است؛ گفت: پشتیبانی اعتباری و همچنین اولویت دهی برای رسیدگی و حل این مسائل نیز در برنامه ها طراحی شده است.

وی افزود: آسیب های اجتماعی؛ اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال و مفاسد اخلاقی و همچنین نقاط ویژه که دارای نرخ بالای بیکاری و آسیب های مرتبط با آن هستند در این برنامه ها به عنوان موارد دارای اولویت برای رسیدگی قرار گرفته اند.

مخبر همچنین با بیان اینکه پنج کارگروه برای برنامه ریزی در حوزه مسائل فوق تشکیل شده است، گفت: یکی از مسائل مهم دیگر در این حوزه ارتقای جایگاه شورای اجتماعی کشور و همچنین بازنگری در ترکیب آن بود که با این ارتقا؛ شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل خواهد شد و وزیر کشور نیز نایب رئیس این شورا خواهد بود.

وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف در تغییر جایگاه رئیس این شورا، این است که مصوبات شورای اجتماعی کشور در دستگاه ها از نفوذ بیشتری برخوردار باشد و همچنین ساختار جدیدی در کشور ایجاد نشود.

شورای اجتماعی کشور نیز با ساختار جدید به زودی تشکیل جلسه خواهد داد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مقرر شد مرکزی که در وزارت کشور به رسیدگی مسائل اجتماعی می پرداخت به یک سازمان تبدیل شود که برای ایجاد هماهنگی در دستگاه ها، رصد و ارزیابی مستمر آسیب ها، ارائه گزارش به دستگاه ها و همچنین حل تنگناهایی موجود با استفاده از اختیارات خود تلاش کند.

وی اضافه کرد: رسیدگی به آسیب های اجتماعی در اولویت قرار دارد و به تبع جلساتی که در محضر رهبر معظم انقلاب تشکیل شد شورای عالی انقلاب فرهنگی با حساسیت بیش از پیش، سیاست های جدید را برای پیگیری و رسیدگی به آسیب ها و برون رفت از آن طراحی خواهد کرد.

مخبر دزفولی گفت: شورای اجتماعی کشور نیز با ساختار جدید به زودی تشکیل جلسه خواهد داد و دستور اصلی آن این خواهد بود که به عنوان یک مرکز هماهنگ کننده، تصمیم ساز و رصدکنند مسائل اجتماعی درخصوص کاهش و رفع آسیب هایی که زیبنده جامعه ما نیست، تلاش کند.

منبع: مهر

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات