کد خبر: 12501 | تاریخ انتشار: ۲۲:۵۰:۰۳ - سه شنبه ۸ دی ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

ریشه های بزهکاری نوجوانان

بزهکاری نوجوانانمصطفی آب روشن- عضو انجمن جامعه شناسی ایران در روزنامه نوآوران نوشت: بزهکاری نوجوانان پدیده ای است جهانی و پیچیدگی عوامل موثر در بروز آن سبب شده است که هر گروه از محققان اجتماعی آن را از منظری خاص مورد واکاوی قرار دهند .بر اساس یافته های جامعه شناختی، عوامل درونی و بیرونی در بزهکار شدن نوجوانان موثر است در واقع وابستگی به خانواده و باورهای نوجوانان بعنوان عوامل درونی و شدت تماس با خلافکاران بعنوان عامل بیرونی از مولفه هایی به شمار می آیند که توامان، تاثیر مستقیمی در بزهکاری نوجوانان دارد “وابستگی” در واقع حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران نشان می دهد بعبارتی وابستگی نوعی قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت معیارهای اجتماعی می کند که با شاخص هایی مانند:حضور پدر و مادر در خانواده ،توجه و تشویق والدین،ارام بودن محیط خانواده و نیز صمیمی بودن ارتباطات بین نوجوان و والدین مورد سنجش واقع می شود که از عوامل موثر در کاهش بزهکاری است.

نوجوانی مرحله ای از زندگی است که فرد بدنبال کسب هویت است.اگر در این مرحله، والدین حضور جدی در زندگی او نداشته و وابستگی عاطفی بین والدین و نوجوان وجود نداشته باشد،نوجوان با روبرو شدن با خرده فرهنگ انحرافیِ پیرامون خود، به الگو برداری از انها خواهد پرداخت زیرا با حضور کمرنگ خانواده، عاملی که باعث تعدیل وتصحیح این حرکت نادرست شود وجود ندارد. بعبارتی پایداری وضعیت خانواده در ممانعت از بزهکاری نوجوانان موثراست.علت این است که در سنین نوجوانی،زمانی که نوجوان بدنبال کسب استقلال و الگوی شخصیتی مناسب است،نقش پدر و مادر در خانواده موثر تر می شود. بررسی ها نشان می دهد که فقدان پدر اثر غیر مستقیم خود را از طریق کاهش سطح درآمد خانواده،نبود کنترل و و احیانا” اجبار نوجوان به کار کردن در سنین پایین نشان می دهد که این وضعیت تحمیل شده ، بستر ی برای کجروی برخی از جوانان است.

متغیر دیگری که در بزهکاری جوانان نقش عمده ای دارد باورهای جوانان است بعبارتی میزان اعتباری است که فرد برای معیارهای قراردادی اجتماع قایل است و شخص در حالیکه می تواند طبق میل خود از ان ها تخلف کند پایبند به آنها باقی می ماند بطور مثال: باور به نیکوکاری،باور به حسن شهرت در خانواده و همالان،باور به محرمات و بیزاری از مردم ازاری که انگیزه های کجروی را کاهش می دهد.

نظریه پیوند افتراقی بعنوان متغیری بیرونی جایگاه فرد بزهکار را از حیث رابطه اش با محیط وهمسالان مد نظر قرار می دهد، در واقع نزدیکان و دوستانی که بزهکار باشند تاثیر زیادی بر تشکیل و تقویت نگرش بزهکاری در نوجوانان می گذارد و با توجه به نوع و شدت تعاملات صورت گرفته ،فرد به سوی بزهکاری سوق داده می شود.

بی توجهی خانواده و یا متولیان تربیتی و ضعف هایی که در امر تعلیم و تربیت نوجوانان وجود دارد،از قبیل نبود کنترل نیز باعث کجروی نوجوانان می شود و زمینه را برای استمرار ناهنجاری آماده می کند در واقع خانواده های آسان گیر که بر اعمال فرزندان خود نظارت ندارند و کمتر مقررات و استانداردهای مشخصی در قبال رفتارهای غیر قابل قبول انها وضع و از برخورد قاطعانه در مقابل رفتارهای خلاف فرزندان خود پرهیز می کنند،ناخواسته زمینه های کجروی فرزند را مساعد می کنند.در واقع نداشتن کنترل بر دوست گزینی نوجوان که موجب تماس بیشتر وی با گروه های کجرو می شود،از این مقوله است.

مبحث دیگری که بایستی مورد توجه والدین قرار گیرد، تشویق رفتارهای صحیح نوجوانان است که باعث رشد الگوهای مناسب در رفتار انها می شود در واقع تشویق باعث تکرار بیشتر رفتارهای پسندیده می شود،زمانی که نوجوان به دلیل رفتار صحیح مورد تشویق و تایید بزرگسال، به خصوص پدر و مادر قرار می گیرد احساس خودبسندگی می کند و انعکاس این احساس، دوری از اعمال ناپسند است.گفتنی است که نگرش منفی نسبت به پلیس ، ضابطه های قانونی ،حلال و حرام بودن؛ ارتکاب جرم را افزایش میدهد. به بیان دیگر باورهای منفی و نادرست خانواده ، دوستان و معاشران ،نگرش نوجوان را تحت تاثیر قرار می دهد و تکرار رفتارهای ناپسند ،سبب از بین رفتن قبح این اعمال در نزد آنان می گردد.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات