کد خبر: 14282 | تاریخ انتشار: ۱۳:۵۴:۵۸ - چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵ | بدون نظر | |

انواع خود کشی از نظر امیل دورکیم

امیل دورکیم خودکشی را در انواع گوناگون آن بررسی کرده است.در تعاریف و بررسی خودکشی در جوامعه مختلف از این نظریه استفاده می شود.برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

خود کشی خود پرستانه :

میزان بالای خودکشی خودپرستانه در جوامع و اجتماعات و گروههائی دیده می شود که فرد به واحد اجتماعی بزرگ متصل نشده است . جوامع با وجدان جمعی قوی که از آنها مراقبت می کنند منجر به امور جاری مختلفی می شود که از بروز خود شی خودپرستانه در سطح زیاد جلوگیری می کند . هنگامی که این امور جاری ضعیف باشد ، فرد قادر است که بر وجدان جمعی برتری یابد . کاری راه که به دلخواه خویش می خواهد ، انجام دهد . در واحد های بزرگ اجتماعی با وجدان جمعی ضعیف فرد می تواند دنبال علایق شخصی خود برود و هر چه را که می خواهد به دست آورد .

خود کشی دیگر دوستانه :

خود کشی خودپرستانه وقتی حادث می شود که وحدت و انسجام در جامع پایین باشد ولی خودکشی دیگردوستانه در نتیجه وحدت بیش از حد جامعه صورت میگیرد و فرد را مجبور به خودکشی می کند . یک مثال جالب از دیگر دوستانه ، خودکشی پیروان « جیم جونز » بود . آنها آگاهانه جام زهر را نوشیدند و بچه های خود را وادار به نوشیدن زهر کردند . به طور کلی دسته جمعی و به خاطر انسجام گروهی بالاست به این عمل زده اند . معمولا افرادی که خود کشی دیگر دوستانه می کنند این عمل را وظیفه می دانند . خود کشی فرمانده کشتی در حال غرق شدن ، و یا خودکشی زن هندی شوهر مرده نیز مثالهایی از این نوع خود کشی است .%d9%84%d9%84%d9%84%d9%84%d9%84

خودکشی ناشی از بی هنجاری :

این نوع خود کشی زمانی رخ می دهد که قوانین و نظم در جامعه در هم شکسته شده باشد . طبیعت این درهم شکستگی می تواند مثبت ( یعنی هنگام رونق اقتصادی ) یا منفی ( بحران اقتصادی ) باشد . در زمان در هم شکستگی جریانهای بی ریشگی و بی هنجاری موجب افزایش این نوع خود کشی میگردد . البته د ر شرایط بحران این میزان بیشتر است زیرا در بحران اقتصادی افراد مشاغل خود را از دست می دهند و در نتیجه فرد از قواعد کار و موسسه بر کنار می شود . جدایی از این ساختارها ( برای مثال خانواده ، مذهب ، دولت ) فرد را در مقابل امر جاری اجتماعی آسیب پذیر می کند . این نوع خود کشی در سالهای جنگ و رویدادهای بزرگ مثل انقلابات کاهش پیدا می کند .

خودکشی تقدیر گرایانه :

این خودکشی هنگامی رخ می دهد که قانون و نظم بیش از اندازه باشد . از نظر او افرادی که دست به این نوع خودکشی می زنند ، کسانی هستند با آینده ای مسدود و علائقی که توسط نظام ستم پیشه خفه شده است . نظم بیش از اندازه ، ظلم امور جاری ، موجب افسردگی و مالیخولیا ئی است که به نوبه خود باعث افزایش خودکشی تقدیر گرایانه می شود . تهیه و تنظیم:خانم ز شکارچی(کارشناس ارشد علوم اجتماعی)
به نقل از وب سایت علوم اجتماعی ایران

منابع و مآخذ :

1.آرون ، ریمون ( 1363 ) مراحل اساسی سر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، نشر شرکت سهامی کتابهای جیبی .

2.کوزر ، لوئیس ( 1368 ) زندگی و اندیشه بزرگانه جامعه شناسی ، ترجمه محسن ثلاثی ، انتشارات علمی .

3.دورکیم ، امیل ، قواعد روش شناسی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران .

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات