کد خبر: 17062 | تاریخ انتشار: ۱۴:۰۲:۰۶ - دوشنبه ۱۹ ارد ۱۴۰۱ | بدون نظر | |

فراخوان مرکز کودکان کار و خیابانی

به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران اداره کل بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد به منظور” اجرای برنامه اقدام وعمل جهت حمایت اجتماعی از کودکان کاروخیابان” با هدف شناسایی ، جذب، بررسی تابعیت ، پذیرش، بازتوانی وپیگیری وضعیت کودکان کار وخیابان به خرید خدمت با استفاده از ظرفیتهای غیر دولتی اقدام نماید.

– موسسات غیر دولتی می بایست دارای پروانه فعالیت از اداره کل بهزیستی استان مرکزی باشند.

– دارای توانمندی اقتصادی بوده وبه منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

– دارا بودن حداقل یکسال سابقه همکاری مثبت در حوزه امور اجتماعی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی که مورد تائید معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی باشد.

– دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه وشرایط آن را پذیرفته باشد.

فرایندهای قابل واگذاری:

  1. تهیه محتوای چند رسانه ای برای کمپین رسانه ای
  2. انجام کمپین رسانه ای در طول فرآیند اجرای برنامه
  3. آموزش وآماده سازی نیروهای انسانی موردنیاز
  4. رصد پرونده های موجودوشناسایی جامعه هدف از میان اطلاعات موجود درپرونده ها
  5. شناسایی فعال جامعه هدف از سطح شهر وجذب وانتقال
  6. اداره مراکز پذیرش اولیه، ارائه خدمات اولیه وغربالگری واسکان موقت
  7. اداره مراکز نگهداری میان مدت ، مراکز مادر وکودک
  8. همکاری جهت نظارت بر وضعیت کودکان ساکن در مراکز اقامتی ومیهمان پذیرها وتهیه اجرای پلن(نقشه) بازتوانی اختصاصی هر کودک مورد تایید سازمان بهزیستی
  9. پیگیری پس از ترخیص به مدت 2سال

10-نظارت بر نحوه انجام فرآیندهای واگذار شده در بندهای 3تا 9 فوق

کلیه موسسات غیر دولتی واجد شرایط فوق می توانند به مدت  ده روز پس از انتشار فراخوان در خواست خود رابه اداره کل بهزیستی استان مرکزی معاونت امور اجتماعی تحویل نمایند.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات