کد خبر: 17079 | تاریخ انتشار: ۱۳:۵۶:۲۹ - سه شنبه ۲۰ ارد ۱۴۰۱ | بدون نظر | |

مناقصه اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خرید خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد.

به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه این اداره کل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ارائه خدمات از طریق خرید خدمت از بخش غیر دولتی جهت برنامه اورژانس اجتماعی شامل روانشناسی ،مددکاری،حقوقی،و نقلیه  بمنظور اجرای برنامه فوق  را در سطوح 1و2و3 و فعالیت های مختلف آن از قبیل خط 123،مرکز مداخله در بحران ،گشت های سیار  و سایر بخش های این فعالیت را  به موسسات ، مراکز و کلینیکهای دارای پروانه فعالیت مدت دار از سوی سازمان بهزیستی وباتوان تخصصی و سابقه کار در زمینه مرتبط را به شماره مناقصه   2001003280000003از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت  عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند .

 مبلغ و نوع تضمین به میزان   1875000000  ریال ضمانتنامه معتبر بانکی دارای اعتبار سه ماهه در وجه اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه یا واریز به حساب ودیعه داده شده در اسناد مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  روز سه شنبه ساعت 8:00 تاریخ  20/2/1401 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 14روز شنبه تاریخ24/2/1401  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14روزسه شنبه تاریخ3/3/1401  

زمان بازگشایی  پاکت ها :  ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه تاریخ 4/3/1401

مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از تاریخ بازگشایی

 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :  آدرس : کرمانشاه – اداره کل بهزیستی استان و  تلفن 08338377791 الی 4

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات