کد خبر: 17109 | تاریخ انتشار: ۱۷:۰۸:۲۱ - شنبه ۳۱ ارد ۱۴۰۱ | بدون نظر | |

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدخدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی

سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی درنظر دارد مناقصه عمومی خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی (صدای مشاور -۱۴۸۰) به شماره ۲۰۰۱۰۰۰۲۱۸۰۰۰۰۰۲ را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت۱۹روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰صبح روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد منقصه وارائه پاکت های الف: آدرس ارومیه-بلوارامامت بهنق یک-خیابان شهید محمدباقراصغری وتلفن ۳۳۳۷۹۹۰۹
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه:مرکزتماس :۴۱۹۳۴ -۰۲۱
دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات