کد خبر: 17171 | تاریخ انتشار: ۹:۱۸:۳۵ - دوشنبه ۲۳ خرد ۱۴۰۱ | بدون نظر | |

آگهی فراخوان خرید خدمت خدمات توانپزشکی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان خراسان جنوبی

به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران ، معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد در سال جاری خدمات توانپزشکی و ارتوپدی فنی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش را بصورت خرید خدمت، تامین نماید. لـذا از متصـدیان واحدهای توانپزشــکی واگذارشده تحت نظارت بهزیستی، موســسات خیریه دارای مجوز خدمات توانپزشــکی، مراکز توانپزشکی دانشگاهی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، کلینیکهای خصوصـی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی (در نوبت بعد از ظهر و با حضور مسئول فنی مرکز و پرسنل تخصصـی مرتبط)؛ دعوت می نماید برای انعقاد تفاهم نامه، ضمن ارائه درخواست کتبی و تصویر پروانه فعالیت معتبر، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، به اداره بهزیستی شهرسـتان محل اسـتقرار کلینیک، مراجعه نمایند: لذا موسـسات ارتوپدی فنی متقاضی همکاری با بهزیستی استان، به منظور ارائه درخواست و انعقاد تفاهم نامه؛ نزد معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان واقع در بولوار پیامبر اعظم «ص»، سایت اداری؛ مراجعه نمایند)

بسمه تعالی

از جمله نیازهای با اهمیت و اولویت­دار معلولان، سالمندان و سایر افراد کم توان؛ ارائه خدمات توانپزشکی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوائی سنجی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی) با کیفیت و در دسترس؛ برای تمامی توانخواهان واجد شرایط و نیازمند تحت حمایت، بویژه در دوره طلائی رشد است و به منظور پاسخگویی به این نیاز تخصصی، اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی، موضوع خرید خدمت از واحدهای توانپزشکی واجد شرایط در سطح استان را در دستور کار قرارداده است.

بر اساس ارزیابی و بررسی بعمل آمده و کیفیت سنجی ارائه خدمات و نتایج حاصل شده در سنوات قبل و به منظور ایجاد تنوع، تامین رفاه و رضایتمندی خانواده های محترم تحت حمایت و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای خرید خدمت شده، معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در نظر دارد در سال جاری نیز، خدمات توانپزشکی مورد نیاز افراد دارای معلولیت تحت پوشش را بصورت خرید خدمت، تامین نماید.

لذا از متصدیان واحدهای توانپزشـکی واگذارشده تحت نظارت بهزیستی، موسـسات خیریه دارای مجوز خدمات توانپزشـکی، مراکز توانپزشکی دانشگاهی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، کلینیکهای خصوصی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی، مراکز روزانه آموزشی توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی (در نوبت بعد از ظهر و با حضور مسئول فنی مرکز و پرسنل تخصصی مرتبط)؛ دعوت می نماید برای انعقاد تفاهم نامه، ضمن ارائه درخواست کتبی و تصویر پروانه فعالیت معتبر، حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری، به اداره بهزیستی شهرستان محل استقرار کلینیک، مراجعه نمایند (موسسات ارتوپدی فنی متقاضی همکاری با بهزیستی استان، به منظور ارائه درخواست و انعقاد تفاهم نامه؛ نزد معاونت امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان واقع در بولوار پیامبر اعظم «ص»، سایت اداری؛ مراجعه نمایند).

لازم به یادآوری است پس از اتمام مهلت یادشده فوق؛ اداره بهزیستی شهرستان نسبت به بررسی تقاضاهای ارائه شده و در صورت تایید؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام خواهد نمود. ضمن آنکه در خصوص پذیرش یا رد تقاضاها؛ اختیار تام داشته و در مسیر تامین رضایت و رفاه و رعایت حال خانواده های محترم تحت حمایت؛ در شرایط مشابه، واحدهای توانپزشکی دارای قرارداد با بیمه سلامت، برخوردار از فضای ساختمانی مناسب سازی شده و دارای تجهیزات و فناوریهای روزآمد، همچنین واحدهایی که از تعهد، تجربه، سوابق کاری و دلسوزی بالاتری برخوردار بوده و شرایط خدمتی بهتر و با کیفیت­تری را برای جامعه هدف بهزیستی فراهم نمایند، در اولویت خواهند بود.

افزودنی است ملاک قانونی مورد عمل فیمابین، بخشنامه خرید خدمات توانپزشکی سال ۱۴۰۱ و شیوه نامه فعالیت تامین وسایل کمکی و اندامهای مصنوعی معلولان (ارتوز و پروتز) سال ۱۴۰۱، منضم به جدول میزان هزینه کرد اعتبار تامین وسایل کمکی و اندام مصنوعی معلولان، خواهد بود و پرواضح است در فرآیند ارجاع افراد تحت پوشش به واحدهای طرف تفاهم نامه، اولویت با مراکزی خواهد بود که در کنار دارابودن سایر شرایط؛ با تعرفه پایین تر، ارائه خدمت نمایند.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات