کد خبر: 17316 | تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱:۵۶ - شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ | بدون نظر | |

فراخوان | واگذاری فعالیت ساماندهی، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر (مردان) ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به بخش غیر دولتی

به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران اداره کل بهزیستی استان البرز در نظر دارد فعالیت ساماندهی، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر (مردان) ذیل ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در کرج را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واجد شرایط که از کمیسیون ماده ۲۶ اداره کل بهزیستی استان البرز مجوز قانونی و یا مجوز شعبه استانی، شرایط ایجاد شعبه در استان البرز یا مجوز فعالیت ملی را داشته باشند و همچنین شرایط دریافت مجوز مربوطه در زمینه اعتیاد و درمان و بازتوانی معتادان متجاهر را از دبیر خانه کمیسیون مذکور دریافت نمایند می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.


*شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز*

کلیه افراد حقیقی و حقوقی شامل کلیه مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی اعمّ از انتفاعی و غیر انتفاعی که در اساسنامه آنها فعالیت مرتبط با اعتیاد ذکر شده باشد و از بهزیستی استان مجوز فعالیت داشته و یا دارای مجوز شعبه استانی، شرایط ایجاد شعبه در استان البرز یا مجوز فعالیت ملی را داشته باشد.

*شرایط اختصاصی متقاضی حقیقی* 

اشخاص حقیقی شامل پزشک عمومی یا پزشک متخصص، دکتری روانشناسی یامشاوره (غیر از روانشناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره شغلی و تحصیلی) مددکاری اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، پرستاری (با رتبه کیفی امتیاز شاخص ۱۰)

کارشناس ارشد روانشناسی با مشاوره (غیر از روانشناسی صنعتی و سازمانی و کارشناس ارشد مشاوره شغلی و تحصیل) مددکاری اجتماعی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، پرستاری (با رتبه کیفی امتیاز شاخص ۵)

دارا بودن گواهی درمان داروهای آگونیست و مخدر  مختص پزشکان که همزمان متقاضی مسئول فنی مرکز نیز می باشند.( با رتبه  امتیاز شاخص ۱۰)

– حداقل سه سال سابقه کار در حوزه درمان اعتیاد با ارائه مدارک مثبت داشته باشند (رتبه کیفی امتیاز شاخص: ۳ سال سابقه ۱۰ امتیاز – هر سال سابقه اضافه بر ۳ سال ۵ امتیاز-حداکثر ۳۰ امتیاز)

سابقه همکاری رضایت بخش با بهزیستی را داشته باشند. رتبه کیفی امتیاز (شاخص ۱۰  هر تذکر منفی ۲ امتیاز و هر اخطار استانی منفی ۵ امتیاز)

– گذراندن دوره های آموزشی مربوطه طی ۵ سال گذشته (هر دوره ۵ امتیاز – حداکثر ۳۰ امتیار)

– باتوجه به ظرفیت مرکز (۴۵۰نفر) و سرانه روزانه هر بیماردر حال حاضر ۳۵۰ هزار ریال ، بطور متوسط ماهیانه ۴.۵ میلیارد ریال هزینه مرکز می باشد و تأخیر ۴ماهه در پرداخت هزینه های مذکور، ارائه مستندات مربوطه جهت تمکّن مالی و مدیریت مرکز بدون نیاز به اعتبارات دولتی به مدت ۴ماه (ارائه مستندات تمکن مالی ۱۵ میلیارد ریال الی ۲۰ میلیارد ریال ۱۰ امتیاز- ۲۰ میلیارد ریال الی ۲۵ میلیارد ریال ۱۵ امتیاز

 – ارائه مستندات تکمن مالی و قبول مسئولیت جهت تأمین بخشی از تجهیزات مرکز شامل بخش اداری بهداری و خوابگاهی (قبول مسئولیت و ارایه مستندات مالی به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ۱۵ امتیار)  

*شرایط اختصاصی موسسات حقوقی*

-از کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی استان دارای مجوز فعالیت باشد. (متقاضیان از سایر استانها می بایست دارای مجوز فعالیت ملی باشند)

-حداقل سه سال سابقه کار در حوزه درمان اعتیاد با ارائه مدارک مثبته داشته باشند. رتبه کیفی امتیاز شاخص: ۳ سال سابقه ۱۰ امتیار۔ هر سال سابقه اضافه بر ۳ سال ۵ امتیاز – حداکثر ۳۰ امتیاز)  

 همکاری در رضایت بخش با بهزیستی را داشته باشند. رتبه کیفی امتیاز شاخص ۱۰- هر تذکر منفی ۲ امتیاز و هر اخطار استانی منفی ۵ امتیاز)

– گذراندن دوره های آموزشی مربوطه طی ۵ سال گذشته (هر دوره ۵ امتیاز – حداکثر ۳۰ امتیاز)

– باتوجه به ظرفیت مرکز (۴۵۰نفر) و سرانه روزانه هر بیمار در حال حاضر ۳۵۰ هزار ریال، بطور متوسط ماهیانه ۴.۵ میلیارد ریال هزینه مرکز می باشد و تاخیر ۴ماهه در پرداخت هزینه های مذکور، ارائه مستندات مربوطه جهت تمکن مالی و مدیریت مرکز بدون نیاز به اعتبارات دولتی به مدت ۴ماه (ارایه مستندات تمکن مالی ۱۵ میلیارد ریال الی ۲۰ میلیارد ریال ۱۰ امتیاز- ۲۰ میلیارد ریال الی ۲۵ میلیارد ریال ۱۵ امتیاز

– ارایه مستندات تکمن مالی و قبول مسئولیت جهت تامین بخشی از تجهیزات مرکز شامل بخش اداری، بهداری و خوابگاهی (قبول مسئولیت و ارایه مستندات مالی به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ۱۵ امتیاز


*حداقل امتیاز مکتسبه شرکت در فراخوان ۶۰ امتیاز و حداکثر ۱۰۰ امتیاز می باشد*

*شرایط عمومی متقاضیان*

– با عنایت به ظرفیت مرکز مبنی بر حضور ۴۵۰ نفر، بکارگیری نیروی انسانی (۱۷ نفر پرسنل تخصصی و ۸ نفر پرسنل عمومی) باید اسناد مثبه مبنی بر توانایی مالی جهت پرداخت حداقل چهار ماه هزینه های مربوطه را به همراه درخواست خود ارایه نمایند.

-متقاضیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نباشند.
– متقاضیان می بایست بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه های تخصصی ابلاغی نسبت به ارایه خدمات به گروه هدف اقدام نماید.

-مبلغ سرانه تعرفه درمان و نگهداری و کاهش آسیب معتادان متجاهر ماده ۱۶ در حال حاضر روزانه ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد.

-تأمین نیروی انسانی طبق دستورالعمل دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر کشور و سازمان بهزیستی کشور 

-اجرای کلیه دستوالعمل ها و پروتکل های ابلاغی از بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مصوب سال ۱۳۷۶ و کلیه الحاقیه های شورا و بهزیستی کشور

-تأمین هزینه های نیروهای پشتیبانی و منابع انسانی شامل حقوق و دستمزد و رفاهیات، بیمه و ایاب و ذهاب و پرداختی های قانونی دیگر بطور میانگین ۴ ماه

-تأمین هزینه های جاری و مدیریتی مرکز

-رعایت دقیق ضوابط و مقررات و انجام وظیفه در برابر ابلاغیه های دستگاههای تخصصی

– دارا بودن سایر صلاحیت های عمومی پیش بینی شده در دستورالعمل

*مشخصات فیزیکی مرکز ماده ۱۶*


مکان مرکز ماده ۱۶ واقع در ماهدشت کرج که متعلق به ستاد شورای مبارزه با موا مخدر بوده و صرفاً جهت انجام فعالیت مربوط به ماده۱۶ تحویل گردیده دارای مشخصات ذیل می باشد؛

– ظرفیت فضای فیزیکی مرکز چنان که ذکر گردید حداکثر پذیرش ۴۵۰ بیمار را داشته باشد.

-زمین ۳۵۰۰ متر مربع و دارای ۳ سوله خوابگاه و محل استراحت بیماران جمعا به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع می باشد.

-فضای امور اداری در دو طبقه جمعا ۲۵۰ متر مربع. اتاق امور اداری و مددکاری و…۶ اتاق

-مکان و فضای آموزشی و محل کارگاه آموزشی به متراژ ۱۰۰ متر مربع

-سالن آشپز خانه بیماران ۲۰۰ متر مربع

-دارای ۱۸ سرویس بهداشتی و ۱۲ سرویس
حمام می باشد.

-دارای انشعابات برق و گاز – فاقد دسترسی به آب لوله کشی شهری (آب مورد نیاز توسط تانکر تأمین می شود)

متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ درج این آگهی لغایت روز چهارشنبه ۵ مردادماه جهت ثبت درخواست و یا کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از مرکز و مشاهده لیست تجهیزات و امکانات با شماره تلفن ۵-۰۲۶۳۲۵۱۹۹۳۳ داخلی ۱۲۹ تماس گیرند و یا به اداره کل بهزیستی استان البرز-معاونت پیشگیری مراجعه نمایند.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات