کد خبر: 2033 | تاریخ انتشار: ۰:۰۲:۰۵ - دوشنبه ۸ اسف ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

جامعه‌شناسی برای مددکاران اجتماعی

کتاب «جامعه شناسی برای مددکاران اجتماعی» نوشته آن لولین، لورین ایگیو، دیوید مرکر، با ترجمه فریده همتی، به وسیله سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) منتشر شد.

خبرگزاری فارس: جامعه‌شناسی برای مددکاران اجتماعی

آگاهی مددکاران اجتماعی از موقعیت‌ها و فرایندهای جامعه‌ای که در چهارچوب آن‌ کار می‌کنند بسیار مهم است و جامعه‌شناسی نظریه‌هایی برای شناختن این فرایندها و ماهیت جهان اجتماعی‌ای که در آن سکونت داریم، در اختیار‌مان می‌گذارد. جامعه‌شناسی به ما کمک می‌کند تا با کشف نحوه شکل‌گیری نهادها، ‌چگونگی توزیع قدرت و تأثیرات آن بر افراد و نیز نحوه تأثیر‌گذاری افراد بر موقعیتهای اجتماعی بتوانیم جهانی را که جزئی از آنیم بشناسیم. مددکاران اجتماعی در‌ کار هر روزه‌ ‌خود،‌‌ با تعدادی از افراد و گروههای آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای جامعه روبه‌رو می‌شوند و جامعه‌شناسی به ما کمک می‌کند تا ماهیت نابرابریهای موجود در جامعه و شکل‌گیری طبقه محروم و غیر‌محروم را بشناسیم، آن ‌را توصیف کنیم و به اقدامات ضد ستم و ضد تبعیض بپردازیم.

دیدگاههای جامعه‌شناختی برای شناختن نقش مددکاران اجتماعی در جامعه مفیدند، ‌زیرا در فهم پدیده‌های زیر به ما کمک می‌کنند:

● چگونگی و چرایی گسترش مددکاری اجتماعی به مثابه یک حرفه؛

● هدف،‌ نقش و عملکرد مددکاری اجتماعی در جامعه؛

● ماهیت مشکلاتی ‌که مددکاران اجتماعی ممکن است با آنها مواجه شوند؛

● تقسیمات اجتماعی،‌ نابرابری و تبعیض و نقش دیدگاههای جامعه‌شناختی در اجرای اقدامات ضد ستم.

جامعه‌شناسی می‌تواند به مددکاران‌ اجتماعی کمک کند تا منتقدانه بیندیشند و این تفکر انتقادی در زمینه عمل و در چالش با فرایند‌های مؤثر بر محرومیت و ستم، بازتاب داشته باشد. مددکاری اجتماعی و زمینه عمل آن، فرایندها و اقدامات پویایی هستند و بنابراین همواره در تغییرند. خط‌مشیهایی که در سراسر این کتاب مطرح شده‌اند، نشان می‌دهند که جامعه‌شناسی چگونه می‌تواند به ما کمک کند تا زمینه‌های عمل مددکاری اجتماعی و تأثیرات ساختاری و اختصاصی مؤثر بر آن و مؤثر بر تغییر اجتماعی را درک کنیم.

این کتاب به دوازده فصل تقسیم شده است و بر نهادها و فرایندهای اجتماعی مختلف و گروههای متفاوت استفاده‌کننده از خدمات متمرکز است که مددکاران اجتماعی در کار حرفه‌ای خویش با آنان مواجه می‌شوند. با وجود این، بسیاری از حوزه‌ها با یکدیگر همپوشی دارند و خواهید دید که در سراسر کتاب،‌ هر مسئله با مسائل قبلی نیز رابطه پیدا می‌کند. همچنین، تمرینها، نکته‌های توضیحی و مطالعات موردی مطرح‌شده در کتاب نه تنها برای درک نظریه‌ها و دیدگاهها مفیدند، ‌بلکه به خواننده کمک می‌کنند تا این نظریه‌ها و دیدگاهها را در زمینه‌های عملی مختلف مددکاری اجتماعی به کار برد. در نکات توضیحی پایان هر فصل،‌ مباحث خلاصه شده است و به درک بیشتر جامعه‌شناسی کمک می‌کند. علاوه بر این، ‌منابع دیگری در انتهای هر فصل معرفی شده است که به درک عمیق‌تر نظریه‌های مهم و اساسی کمک خواهد کرد. درک پایان کتاب نیز نشریه‌ها و شبکه‌های اینترنتی مفید معرفی شده‌اند، ‌گرچه هیچ‌یک از این منابع را نمی‌توان جامع یا قطعی تلقی کرد.

انتشارات سمت این کتاب را در 472 صفحه با قیمت 6400 تومان منتشر کرده است.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات