کد خبر: 2424 | تاریخ انتشار: ۰:۰۲:۲۲ - یکشنبه ۲۱ اسف ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

چهارشنبه سوری،میراث معنوی است

تمام جوامع آداب و رسوم،جشن هاو …دارند که حفظ و انتقال آنها به نسل های جدید توسط بزرگتر ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است تا افراد آن جامعه در نسل های آینده احساس هویت و تعلق اجتماعی نسبت به جامعه خود داشته باشند.برخی از این جشن ها ممکن است اشتراکاتی با جوامع دیگر داشته باشند.یا برخی از آنها در یک جامعه میان مردم همه اقوام مشترک باشد.در جامعهما ازجملهاین جشن ها«چهارشنبه سوری« است.در مقاطعی دنبال حذف این جشن ایرانیان بودیم که موفق نبودیم چون برای مردم این جشن مهم بود.در مقاطعی هم آمدیم بصورت دولتی و انتظامی مدیریت کنیم که باز هم نشد.نتیجه کار این شدکه چهارشنبه سوری حذف نشد ولی خطرناک شد.جشنی که برای فرارسیدنش لحظه شماری می کردیم امروز نگران حوادث تلخ این روز به دلیل استفاده از ترقه و نارنجک های دست ساز و …هستیم.جشنی که توسط مردمبرگزار می شد،ابزار و وسایل،هماهنگی،برگزاری،نظارتو کنترل بر جشن توسط خود مردم و معمولا بزرگ خانواده و کوچه و محله صورت می گرفت و دولت ها هیچ گونه هزینه ای پرداخت نمی کردند و برای ایجاد امنیت دچار درد سر نمی شدند.

برگزاری جشن های مختلف از جمله چهارشنبه سوری توسط نیاکان ما فرصتی برای ایجاد همدلی،افزایش تعامل اجتماعی،افزایش شادی و نشاط در جامعه بود.در حالی که امروزه به دلیل فشار های روانی که مردم به دلیل گرفتاری های زندگی متحمل می شوند باید برای ایجاد فرصت های شادی بویژه شادی های گروهی در چارچوب قوانین و مقررات کشور بیش از پیش تلاش شود.ضمن این که می توان برخی از  مقررات خشک را هم می توان اصلاح کرد.دستگاه های فرهنگی به جای این که بیشتر نقش ممیزی را ایفا کنند بهتر است در برگزاری چنین جشنهایی که با گوشت و خون مردم عجین شده اند و بخشیاز هویت فرهنگی شان استهمراهیداشتهباشند و حمایت معنوی خود را انجام دهند و اجازه دهند که همچون گذشته مردمخود در برپاییاین جشن نقش ایفا کنند و مسئولیت کار را بر عهده داشته باشند.فراموش نکنیم که همه میراث ما کوزه و سفال و دیوار وگردنبد و … نیستند.میراث معنوی را هم پاس بداریم تا انتقال فرهنگی به درستی صورت گیرد.همچنین فراموش نکنیم که شادی  لازمه زندگی است.پس بیاییم باخود عهد ببندیم که شادی را به خود و دیگران هدیه کنیم و از شاد بودن مردم دلشاد شویم.با آرزوی زندگی سرشارازشادی برای شما.

سیدحسن موسوی چلک/مددکار اجتماعی

مطالب مرتبط

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات