کد خبر: 4328 | تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱:۴۱ - شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۱ | بدون نظر | |

بیو گرافی دکتر حبیب الله زنجانی

از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۴۸ به عنوان معلم در خلخال، تبریز و تهران به تدریس در مقاطع ابتدایى و دبیرستان روى مى آورد و در مقاطعى هم مدیر یا معاون مدرسه بوده است.علاقه به ادامه تحصیل باعث مى شود که در کنکور و آزمون ورودى دانشگاه تبریز شرکت کند. بنابراین در سال ۱۳۴۵ در رشته…برای مطالعه بیوگرافی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید…

 – حبیب الله زنجانى، متولد ۱۳۱۸ خلخال.
– اخذ مدرک لیسانس علوم اجتماعى از دانشگاه تبریز، ۱۳۴۹.
– اخذ مدرک فوق  لیسانس علوم اجتماعى از دانشگاه تهران، ۱۳۵۱.
– اخذ مدرک دکتراى جمعیت شناسى از دانشگاه پاریس، ۱۹۷۴.
– عضو هیأت علمى دانشگاه تهران از ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۴.
– محقق مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى ایران.
– محقق نمونه وزارت مسکن در سال ۱۳۸۳.
– انجام دهها طرح تحقیقاتى و تألیف مقالات متعدد.
– عضو انجمن بین المللى مطالعات علمى جمعیت از ۱۹۷۶ تاکنون.
– عضو انجمن بین المللى جمعیت شناسان فرانسوى زبان.
– عضو انجمن جمعیت شناسى ایران.
– سردبیر نامه انجمن جمعیت شناسى ایران.
– عضو هیأت تحریریه نشریه اقتصاد ایران.

تألیف کتابهاى:

۱- مهاجرت ۲- تجلیل جمعیت شناختى ۳- گزیده مطالعات جمعیت مجموعه شهرى تهران ۴- جمعیت، توسعه و بهداشت بارورى ۵- جمعیت و توسعه ۶- جمعیت و شهرنشینى در ایران ۷- تقویم تاریخى دموگرافیک ایران ۸- مشارکت در تدوین «لغت نامه جمعیت شناسى». ۹- عضو هیأت مدیره و مشارکت در تهیه کتاب «گیلان».

از جمعیت شناسان شناخته شده و صاحبنظر کشور است، از معلمى و تحصیل در رشته ادبیات به سمت و سوى جمعیت شناسى کشیده شد، در دهه ۱۳۶۰ بر ضرورت کنترل جمعیت کشور تأکیدکرد و هم اکنون مدیر مطالعات جمعیت و امور اجتماعى مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازى و معمارى وزارت مسکن و شهرسازى مى باشد.

 حبیب الله زنجانى متولد ۱۳۱۸ خلخال است؛ متأهل و داراى دو فرزند.
از دوره تحصیل دبیرستان به مطالعه کتاب هاى تاریخى و خصوصاً تاریخ اجتماعى ایران گرایش داشته است و در بین داوطلبان استان هاى غربى کشور که مایل به تحصیل در دانشسراى مقدماتى بوده اند مقام نخست کسب مى کند. از استادان شاخص او این افراد را به یاد مى آورد، فرهنگ (استاد ریاضى)، عبدالعلى کارنگ (استاد ادبیات)، صباح (استاد علوم تربیتى و روانشناسى) و على اکبر شعارى نژاد (علوم تربیتى و روانشناسى).در دوران دبیرستان و دانشسرا به کار در زمینه تهیه روزنامه دیوارى تمایل نشان مى دهد و در دوره دانشسرا هم در تهیه مجله «معلم» نقش داشته است.

از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۴۸ به عنوان معلم در خلخال، تبریز و تهران به تدریس در مقاطع ابتدایى و دبیرستان روى مى آورد و در مقاطعى هم مدیر یا معاون مدرسه بوده است.علاقه به ادامه تحصیل باعث مى شود که در کنکور و آزمون ورودى دانشگاه تبریز شرکت کند. بنابراین در سال ۱۳۴۵ در رشته ادبیات دانشگاه مذکور پذیرفته و به مدت یک سال به تحصیل مى پردازد.

در سال ۱۳۴۶ بعد از دایر شدن رشته علوم اجتماعى در دانشگاه تبریز و کسب موفقیت در آزمون ورودى، تحصیل در این رشته را آغاز مى کند.
رساله اى هم تحت عنوان «بررسى مسائل نیروى انسانى در شمال آذربایجان» ارائه مى دهد. دراین رساله نحوه اشتغال، تحصیل و کلاً وضعیت نیروى انسانى شاغل به کار را در چهار شهر مرند، اهر، مشکین و مغان موردبررسى قرارمى دهد.

و نتیجه مى گیرد که هرچه به سمت منطقه دشت مغان نزدیکتر شویم فعالیت هاى وابسته به زمین مثل کشاورزى و دامدارى رونق بیشتر مى یابد و در شهرهاى مرند و اهر فعالیت هاى خدماتى _ صنعتى (صنایع کوچک و قالیبافى) رواج بیشترى پیدا مى کند و متوجه مى شود که میزان اشتغال به کار در مرند و اهر بالاتر از دو شهر دیگر است.

در پایان نامه فوق لیسانس در صدد برمى آید مهاجرت و روشهاى بررسى آن را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهد.

در جریان تهیه این پایان نامه با روشهاى تحلیل مسائل اجتماعى آشنایى پیدامى کند. مهاجرت هم به عنوان یکى از موضوعات مشترک درحوزه هاى اقتصاد و جمعیت شناسى است و او به معرفى روشهاى تحلیل مهاجرت مى پردازد. روشهایى که برپایه آمارهاى حاصله از سرشمارى کاربرد پیدامى کنند. ازجمله روشهاى بررسى مهاجرت، بر حسب محل تولد و اقامت است. روشهاى دیگر نیز شامل بررسى مهاجرت هاى «پیش نگر» و «پس نگر»است. در روش پس نگر با بررسى وضع موجود مى توان گذشته و ترکیب جمعیتى، ساختار شغلى و اجتماعى و اثرگذارى مهاجرت را ارزیابى کرد.

در پیش نگر، روند گذشته تا به امروز موردتحلیل قرارگرفته و درمورد آینده ارزیابى هاى خاصى صورت مى گیرد.

روشهاى دیگرى هم مطرح شده که به بررسى مهاجرت را از نقطه نظرهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تفاوت مهاجران ازنظر اشتغال، وضع سواد و درآمد مى پردازد.

درحال حاضر هم روشهاى قدیمى بازنگرى شده و به صورت نرم افزار ارائه شده اند.

ازجمله استادانى که از آنها به نیکى یاد مى کند دکتر فرید (استاد جغرافیاى انسانى)، دکتر ترابى (استاد جامعه شناسى)، مرحوم شکوهى (استاد درس برنامه ریزى)، و رحیمى موقر (استاد جامعه شناس و مدیرگروه) هستند و در دوره فوق لیسانس هم استادانى برجسته ازجمله دکتر غلامحسین صدیقى (مدیرگروه جامعه شناسى)، دکتر امانى (استاد جمعیت شناسى)، دکتر فیروز توفیق (استاد روشهاى تحقیق و پیشنهادى جامعه شناسى)، دکتر نظامى (استاد جامعه شناسى معرفتى) و دکتر روح الامینى (استاد مردم شناسى) داشته است که هریک در حوزه هاى علوم اجتماعى صاحب آوازه و اعتبار بوده و یا همچنان هستند.

قبل از عزیمت به پاریس در مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر به کار مى پردازد و درزمینه «مسکن»، «مهاجرت هاى داخلى در ایران»، «سالخوردگى جمعیت» و «جمعیت شناسى تطبیقى در ایران و جهان» تحقیقاتى به انجام مى رساند.یکى از فعالیت هایى که در این زمینه پیگیرى مى کند مسأله پیران و سالخوردگى جمعیت است.
«مسأله پیران و سالخوردگى جمعیت از روزى آغاز مى شود که موالید را کنترل کنیم. با چنین کنترلى، سالخوردگى شروع مى شود و نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت افزایش پیدامى کند.»

تز دکترایش را نیز درمورد سالخوردگى جمعیت و پیامدهاى اقتصادى و اجتماعى آن در ایران مى نویسد. با توصیه پروفسور النجیرالد _ استاد مشاورش _ به این کار اقدام مى کند و در پاریس از اطلاعات موجود در زمینه ترکیب جمعیتى کشورهاى اروپایى استفاده مى کند.

استاد مشاور او معاون دانشگاه سوربن و مدیریکى از بخشهاى مرکز مطالعات و تحقیقات جمعیت شناسى پاریس بوده است و زنجانى یک دوره عالى امور و مسائل اجتماعى را در مرکز بین المللى مطالعات علوم ادارى پاریس مى گذراند و دیپلم عالى مرکز را هم دریافت مى کند.

منبع-وب سایت تخصصی علوم اجتماعی

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات