کد خبر: 5648 | تاریخ انتشار: ۱۳:۰۱:۴۴ - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۱ | بدون نظر | |

فهرست کتابهای جامعه شناسی انحرافات

عنوان : انحرافات اجتماعی
پدید اور اصلی : ممتاز ، فریده
وضعیت نشر : تهران . شرکت سهامی انتشار .1381
مشخصات ظاهری : 192ص
موضوع : نظریه ها و دیدگاهها ( اثبات گرایی – اصالت ساخت و کارکرد – بوم شناسی – نظارت اجتماعی – تضاد – پدیدارشناسی – فمینیسم )
2
عنوان : جامعه شناسی جنایت
پدیدآور اصلی: بست ، ژان میشل
وضعیت نشر/تهیه: مشهد : موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی ,1372
مشخصات ظاهری: 183 ص .: جدول ، نمودار
موضوع: جرم شناسی
3
عنوان : روانشناسی و جامعه شناسی جنائی
پدیدآور اصلی: فرجاد، محمدحسین
ضعیت نشر/تهیه: تهران : نشر همراه ,1369
مشخصات ظاهری: 326 ص .: جدول
موضوع: روانشناسی جنائی
4
عنوان : آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
پدیدآور اصلی: فرجاد، محمدحسین
وضعیت نشر/تهیه: ,]8531[
مشخصات ظاهری: 286 ص .: جدول ، نمودار
موضوع: جرم شناسی / مددکاری اجتماعی / امور جنسی – اخلاق / عقب ماندگی اجتماعی / بزهکاران و مجرمین
5
عنوان : جامعه شناسی خودکشی
پدیدآور اصلی: تایلر، اس
وضعیت نشر/تهیه: تهران : اصفهان ,1376
مشخصات ظاهری: 119 ص .: جدول ، نمودار
موضوع: خودکشی
6
عنوان : جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی
پدیدآور اصلی: هراد، براین
وضعیت نشر/تهیه: تهران : بدر ,1362
مشخصات ظاهری: ده ، 327 ص .: جدول
موضوع: جامعه شناسی / مددکاری اجتماعی
7
عنوان : آسیب شناسی اجتماعی جامعه شناسی جنایی : فقر و جنایت در آمریکا
پدیدآور اصلی: شیخاوندی، داور ,
وضعیت نشر/تهیه: ,1352
مشخصات ظاهری: 70 ص .: نمودار
موضوع: جنایت و جنایتکار – ایالات متحده / فقر – ایالات متحده
8
عنوان : جامعه شناسی کیفری
پدیدآور اصلی: مظلومان ، رضا
وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران ,1353
مشخصات ظاهری: ج .: جدول ، نمودار
موضوع: جنایت و جنایتکار / انسان شناسی جنایی
9
عنوان : گونه های رفتار جنایی در آمریکا: مقدمه ای بر جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
پدیدآور اصلی: فرهت قائم مقامی ، ابوالقاسم ، 1321 –
وضعیت نشر/تهیه:
مشخصات ظاهری: 123 ص
موضوع: جنایت و جنایتکار – ایالات متحده آمریکا / رفتار جنائی
10
عنوان : آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات )
پدیدآور اصلی: ستوده ، هدایت الله ، 1325
وضعیت نشر/تهیه: تهران : آوای نور ,1378
مشخصات ظاهری: 246 ص .: جدول ، عکس ، نمودار
موضوع: انحراف اجتماعی / بزهکاران و مجرمین / مسائل اجتماعی / جرمشناسی
11
عنوان : جامعه شناسی انحرافات : مسائل جامعوی
پدیدآور اصلی: شیخاوندی، داور، 1312
وضعیت نشر/تهیه: مشهد : نشر مرندیز: محقق ,1379
مشخصات ظاهری: 408 ص .: جدول ، نمودار
موضوع: انحرافات اجتماعی / جامعه شناسی — جنبه های روانشناسی / مسائل اجتماعی / بزهکاران و مجرمین

12
عنوان : آسیب شناسی اجتماعی ایران (جامعه شناسی انحرافات ): یک اثر تحقیقی و تطبیقی
پدیدآور اصلی: مساواتی آذر، مجید، 1312
وضعیت نشر/تهیه: تبریز : نوبل ,1374
مشخصات ظاهری: ص ، 501 ص .: مصور، جدول ، عکس ، نمودار
موضوع: انحراف اجتماعی / بزهکاران و مجرمین / مسایل اجتماعی / جرمشناسی /
13
عنوان : وندالیسم، مبانی روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و روان شناسی رفتار وندالیستی در مباحث آسیب شناسی و کژرفتاری اجتماعی
پدیدآور اصلی: محسنی تبریزی، علیرضا مولف /1328-
وضعیت نشر/تهیه: تهران : انتشارات آن ,1383
مشخصات ظاهری: 328 ص.: نمودار
موضوع: تخریب / تخریب — جنبه های جامعه شناختی
14
عنوان :آسیب های اجتماعی ایران: مجموعه مقالات
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسی ایران
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2004 – چاپ اول‌
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:460 ، جلد نرم ، 14.5*21.5
15
عنوان :سیب های اجتماعی و روند تحول آن در ایران
پدید آورنده : انجن جامعه شناسی ایران
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:179 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
16
عنوان :اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسی ایران
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:335 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
توضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
17
عنوان :پرخاشگری و جنایت
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسی ایران
مشخصات ظاهری :عداد صفحه:232 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
18
عنوان :خودکشی
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسی ایران
تعداد صفحه:164 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
وضعیت نشر/ تهیه :تهران : انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
19
عنوان :خودکشی روسپیگری، کودکان خیابانی و تکدی
پدید آورنده : انجمن جامعه شناسی ایران
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:264 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
وضعیت نشر/ تهیه تهران : انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
20
عنوان :مسایل و جرایم مالی – اقتصادی و سرقت
به کوشش : انجمن جامعه شناسی ایران
مشخصات ظاهری :تعداد صفحه:136 ، جلد نرم ، 14.5*21.5 –
وضعیت نشر / تهیه : تهران .انتشارات آگاه ، 2002 – چاپ اول‌
21
عنوان : مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک رابطه آسیب ها و انحرافات اجتماعی با مشارکت اجتماعی
پدیدآور اصلی: توسلی، غلامعباس مولف , /- 1314
وضعیت نشر/تهیه: تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ,1382
مشخصات ظاهری: 374 ص .: نقشه ، جدول ، نمودار
موضوع: انحراف اجتماعی / مشارکت اجتماعی / جامعه شناسی
22
عنوان : جامعه شناسی انحرافات اجتماعی رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه پیام نور … براساس کتاب جعفر سخاوت
پدیدآور اصلی: قربانی، علیرضا مولف , /1338 –
وضعیت نشر/تهیه: تهران : ابرون ,1383
مشخصات ظاهری: 206 ص
موضوع: آموزش از راه دور — ایران / انحراف اجتماعی — آموزش برنامه ای
23
عنوان : جامعه شناسی مواد مخدر
پدیدآور اصلی: آبادینسکی، هووارد مولف , /1941 – م
وضعیت نشر/تهیه: تهران : آینه کتاب ,1383
مشخصات ظاهری: 46 ص. ؛ 11 x 21س م
موضوع: اعتیاد — جنبه های اجتماعی
24
عنوان : جامعه شناسی انحرافات اجتماعی رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه پیام نور … براساس کتاب جعفر سخاوت
پدیدآور اصلی: قربانی، علیرضا مولف , /1338 –
وضعیت نشر/تهیه: تهران : ابرون ,1383
مشخصات ظاهری: 206 ص
موضوع: آموزش از راه دور — ایران / انحراف اجتماعی — آموزش برنامه ای
25
عنوان : نظام گسیختگی و انحرافات اجتماعی (مقدمه ای بر جامعه شناسی رفتار انحرافی )
پدیدآور اصلی: فرهت قائم مقامی ، ابوالقاسم ,
وضعیت نشر/تهیه: ,1355
مشخصات ظاهری: 230 ص
موضوع: انحراف اجتماعی
26
عنوان : آموزش ویژه مهارت های زندگی در زمینه کاهش تقاضا: اعتیاد و عوارض جسمانی آن، عوامل موثر در گرایش به اعتیار
پدیدآور اصلی:
وضعیت نشر/تهیه: قم : نصایح ,1380
مشخصات ظاهری: پنج + 84 ص.: جدول؛ 23 س م
موضوع: اعتیاد و جوانان / جوانان – مواد مخدر / اعتیاد – پیشگیری
27
عنوان : مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
پدیدآور اصلی: سرخوش، سعداله مولف /1344-
وضعیت نشر/تهیه: همدان : کرشمه ,1384
مشخصات ظاهری: و، 474 ص.؛ 24 س م
موضوع: مهارتهای زندگی – مقاله ها و خطابه ها / مهارتهای اجتماعی – مقاله ها و خطابه ها / انحراف اجتماعی – مقاله ها و خطابه ها /
28
عنوان :اسیب شناسی اجتماعی، تاثیر زندان بر زندانی
گرد آورنده : عبدی ، عباس آ
مشخصات ظاهری : تعداد صفحه:564 ، جلد نرم ، 16.5*23.5 –
وضعیت نشر تهران : انتشارات نور ، 1998 – چاپ اول

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات