کد خبر: 7264 | تاریخ انتشار: ۰:۰۱:۰۰ - جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۲ | بدون نظر | |

احیا کرامت انسانی مهمترین موضوع آسیب های اجتماعی

عضو شورای اسلامی شهر تهران مهمترین موضوع در بخش آسیب های اجتماعی را احیا هویت و کرامت انسانی همه اعضا جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه آباد عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیته سلامت این شورا در همایش آسیب های اجتماعی برگزار شد مهمترین موضوع در بخش آسیب های اجتماعی را احیا هویت و کرامت انسانی همه اعضا جامعه دانست.

وی در بخشی از سخنرانی اش در این همایش می افزاید: نشست ها و همایش های سازمانی تا حد زیادی به همبستگی شغلی، سازمانی و حرفه ای کارمندان سازمان ها کمک می کند و در نهایت زمینه موثری برای ارتقاء عملکرد حرفه ای کارکنان سازمان رفاه و بخش خدمات آسیب های اجتماعی فراهم می کند.IMG10295895.PNG

هر چند پرسنل و کارمندان زمانی می توانند در حوزه آسیب های اجتماعی موثر باشند که خود در خانواده از آرامش قابل توجهی برخوردار بوده و این به معنی این است که توانسته باشند مسائل اجتماعی، اقتصادی را در خانواده خود حل کنند در آن صورت است که می توانند به مسائل و بحرانهای اجتماعی بپردازند.

آباد در بخشی دیگر می گوید: برای حل مسائل خانواده باید به این نکته اشاره کرد که خانواده یک نهاد مقدس، سنتی و پایدار در نظام اجتماعی است و هر قدر اعتبار بخشی شود عملکرد آن ارتقاء یافته و می تواند دستاوردهای بسیار مهم و با ارزشی در جامعه داشته باشد. این اعتبار بخشی توسط افرادی انجام می گیرد که برای توانمند کردن آحاد مردم از جمله نهاد خانواده و جامعه تلاش می کنند.

هم در قرآن و هم در سیره ائمه نسبت به ارزش و اهمیت خانواده تاکید بسیار زیادی شده است. خداوند در آیات فراوانی به ایجاد مودت و رحمت میان اعضاء خانواده سفارش فرموده اند.

به اعتقاد وی یکی از پیش نیازهای ایجاد آرامش در خانواده همین برقراری مودت و رحمت است که بی تردید در گرو بخشش است یعنی به هر میزان اعضاء خانواده نسبت به هم اغماض و فروتنی داشته باشند می توانند به یک هدف واحد فکر کنند و نهاد خانواده را در قالب یک عضو فرض کنند.

عضوی که در پیکره های مختلف تحت عنوان پدر، مادر، خواهر و برادر متجلی می شوند و عهده دار نقش های مختلفی در خانواده می باشد و به طور جداگانه نمی توانند تبیین نقش کند. وقتی خانواده در شکل یک پیکره واحد فرض شد هدف واحدی هم برای آن فرض می شود و ما با تکیه بر یک هدف واحد همگی با هم تلاش می کنیم. در اینجا تلاش ها فردی نیست، نیازها فردی نیست، مسیر حرکت نیز مسیر مشترکی است، در نتیجه مشکلاتی که پیش روی رسیدن به هدف پیش می آید، به طور جداگانه در نظر گرفته نمی شود. اینجا مشکل، یک مشکل جمعی و گروهی است و تمام اعضاء خانواده برای حل آن تلاش می کنند. تنها در این حالت است که خانواده از اصالتی برخوردار می شود که آن اصالت به آن خانواده اعتبار می دهد.

برای اینکه مشکل آسیب های اجتماعی را چه در حوزه کودک کار و چه در حوزه زنان سرپرست خانوار و چه در حوزه اعتیاد و بسیاری از معضلات اجتماعی بتوان حل کرد حتما نیازمند توان بالقوه مالی نیست بلکه توجه به اینکه جامعه بستر خانواده است و در صورتیکه نگاه به اعضاء جامعه به همان شیوه اعضاء خانواده باشد هیچ کدام از این معضلات امکان بروز و ظهور نخواهد داشت.

در این حالت مشکل فردی در جامعه مشکل شخصی تلقی نمی شود. به عنوان مثال همسایه در قبال همسایه احساس مسئولیت می کند و نسبت به او دارای حق و تکلیف است. همین طور در قبال سایر اعضاء جامعه هم وضع به همین منوال است. البته این نیاز به فرهنگ سازی و بستر سازی دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران مهمترین موضوع که در بخش آسیب های اجتماعی می بایست مورد توجه مددکاران و سیاستگزاران قرار بگیرد را بحث کرامت انسانی و احیاء هویت و کرامت انسانی همه اعضاء جامعه می داند. به دلیل اینکه انسانی که در حلقه های گرفتاری های آسیب های اجتماعی قرار می گیرد در واقع اولین چیزی که از دست می دهد کرامت انسانی اش است تا نیازهای دیگر؛ و اگر شما بتوانید این نیاز را احیاء کنید در واقع او را به منظور بازیابی هویت از دست رفته اش توانمند کرده اید و گاهی اوقات این امر ممکن است با دادن یک شیشه آب معدنی که نیاز اولیه و حق طبیعی هر انسانی است به فردی که توسط سازمان خدمات اجتماعی ساماندهی شده باشد متجلی شود؛ اقدامی که می تواند این کرامت انسانی از دست رفته را احیاء کند. این امر برای همه انسانها نه تنها پرسنل سازمان آسیب های اجتماعی شهرداری بلکه همه شهروندان که به تصویر آسیب های اجتماعی نگاه می کند وظیفه و مسئولیت انسانی است و امید است بتوان با انسجام گروهی و سازمانی که در سازمان رفاه و آسیب های اجتماعی ایجاد می شود به حل مشکل این گروه بهتر پرداخته شود.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات