کد خبر: 781 | تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰:۰۳ - جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

اهمیت مددکاری اجتماعی در دین مبین اسلام

با توجه به اهمیتی که اسلام برای خدمت رسانی به افراد نیازمند، ایتام و سالخوردگان قائل است در این بخش به

جایگاه مددکاری اجتماعی دراسلام اشاره میشود

اطلاعات در این زمینه از منابع مختلف نظیر قرآن، نهج البلاغه ، احادیث و فقه اسلامی وسیره پیشوایان دین قابل استخراج است قران در آیات متعدد توجه به نیازمندان ، ایتام ، فقرا ومساکین را لازم شمرده است که به معانی برخی از این آیات شریفه اشاره میشود

«ای رسول،تو خود وامتت حقوق ایشان را ادا کن ونیز فقیران و رهگذران بیچاره رابه حق خودشان برسان و هرگز اسراف نکن »

«خدای یکتا را بپرستید وچیزی را شریک او قرار ندهید ونسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان وفقیران وهمسایگان وبیگانه ودوستان موافق و رهگذران وپرستان که زیردست شمایند نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند ومغرور را دوست ندارد»

«وهم به دوستی او (خدا) بهفقیر واسیر وطفل یتیم طعام میدهند وگویند فقط برای رضای خدا به شما طعام میدهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی طلبیم»

«ای پیامبر از تو می پرسند که در راه خدا چه انفاق کنیم. بگو هرچه از مال خود انفاق کنید در باره پدر و مادرو خویشان ویتیمان و فقیران و رهگذران رواست و هر نیکی که به جا آرید خدا بر آن آگاه است »

«نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق و مغرب کنید،چه این چیز بی اثری است

لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم در روزقیامت و فرشتگان وکتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و دارایی خود را در راه دوستی خدا بر خویشاوندان، یتیمان ، فقرا ، رهگذران و سائلین بدهد و هم خود در آزاد کردن بندگانصرف کند و نماز به پا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با هر که عهد بسته بموقع وفا کند در کار زار و سختیها صبور و شکیبا باشد و به وقت رنج وتعب صبر کند و کسانی که بدین اوصاف آراسته اند آنها به حقیقت راستگویان عالم و از پرهیزگارانند »

با تأمل در آیات فوق می توان گفت که دین مبین اسلام بر رسیدگی به نیازمندان تأکید زیاد دارد و در این خصوص برای خویسان نیازمند اولویت قائل شده است.تأکید اسلام بر این اولویت شاید به دلیل توجه به خانواده باشد واینکه شناسایی افراد نیازمند در میان خویشان آسانتر صورت می گیرد.

نکته مهم دیگری که از این آیات بر می آید کمک کردن درحد وسع و از روی ایمان و بدون هرگونه چشمداشت و فقط درراه رضای خداست

رسول اکرم(ص) نیز در باره توجه به نیازمندان و ایتام می فرماید: «برترین اعمال از نظرخداوند، خنک ساختن دلهای سوخته تشنگان وسیر کردن شکمهای گرسنه است. قسم بر انکههستی محمد در اختیار اوست ایمان به من نیاورده انکه سیر بخوابد و برادرمسلمان یا همسایه او گرسنه باشد »

همچنین از آن حضرت است : «بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیمی مورد احسان و عطوفت باشد و بدترین خانه های شما خانه ای است که در آن به یتیمی بدرفتاری وستم شود. من و کسی که کفالت یتیمی را به عهده بگیرد در بهشت مانند دو انگشت همراهیم »

حضرت علی بزرگ مددکار عالم اسلام، ودیگرمعصومان (ع)،نیز چه در مقام گفتار و چه در عمل بهترین راهنما و مشوق در دستگیری از نیازمندان و فقرایند و تأکید فراوان آنهابه این امر نشانه جایگاه و اهمیت مددرسانی به نیازمندان در دین اسلام است.

در بخشی از کتاب جرج جرداق این کلام مولای متقیان،علی (ع)، آمده است که: «آیا من خود را راضی کنم که به من امیرالمومنان بگویند ولی در سختیهای زندگی و روزگار با آنها دمساز نباشم »

توجه حضرت علی (ع) به فقرا نه فقط برای پرکردن شکمشان بود که ان بزرگوار از پیامدهای فقر که آفت دین بود آگاه بود وبه همین دلیل است که می فرماید «اگر فقر به صورت مردی مجسم می گشت آن را می کشتم»

همچنین این نویسنده مسیحی در کتاب خود در این زمینه آورده است «آن را که فقر ونداری هر فضیلت اخلاقی را از او سلب کرده و احتیاج و درماندگی،آرامش دل و اطمینان خاطر را در او کشته وتباه ساخته است،نمی تواند خود را به راستی و درستی بیاراید و به پاکی و پاکدلی ممتاز و برجسته شود ودر شادی فضایل اخلاقی سرکند و حسد وکینه و بغض ونفرت وسایر مظاهرانحراف از خیر ونیک را بزداید.

آن کس که آتش گرسنگی درونش را عذاب میدهد و خون زندگی را در رگ و پوستش می خشکاند و نور ایمان را در دلش خاموش می سازد،دوستی را به کینه ای عمیق و آرامش خاطر وپاکی روح را به بدبینی و بغض وعداوت وحشتناک بدل می سازد ، نمیتواندفردی مطمئن به زیباییهای زندگی و موهن به عدالت دیگران و راهنمای عدالت دیگران وراهنمای برادر خود و دوست مردم باشد.

…..آن که محتاج قرص نانی است نمی تواند فاضل باشد نان برای همه وسیله صلح وآرامش است ، اما استقرارنظم وسیله ای است که انسان را آماده تفکر واحساس می نماید، و همبستگی را با مردم براساس صحیح استوار می سازد.

رفع احتیلج و نیازمندی، نردبانی است که ملت از پله های آن بالا میرود و از پرتگاه محرومیت وتنگدستی که در آن احساسات شریف لگد مال شده است،نجات می یابد.

علی اصغر زارع بیدکی

 

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات