کد خبر: 913 | تاریخ انتشار: ۱۸:۱۵:۰۳ - دوشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

آسیبهای اجتماعی و مددکاری

خلاصه مقاله


تعریف ، شناخت و کنترل کجرویهای اجتماعی یکی از وظایف اساسی مددکاران اجتماعی است مددکارا ن اجتماعی در سازمانهایی که به نوعی در زمینه آسیبها و کجرویهای اجتماعی مسئولیت دارند به کار گرفته می شوند . آنها به طور موثری می توانند در بهنجار نمودن کجروان و بزهکاران مثمر ثمر باشند . اشتغال مددکاران اجتماعی در کانونهای اصلاح وتربیت ،  زندانها ، مراکز بازپروری ، اردوهای کار و نظایر آن از دیر باز به عنوان یکی از زمینه های فعالیتی مددکاری تلقی شده است و مددکاران در اصلاح وبازپروری این قشر از جامعه نقش حساس دارند .  تعریف ، شناخت و کنترل کجرویهای اجتماعی یکی از وظایف اساسی مددکاران اجتماعی است مددکارا ن اجتماعی در سازمانهایی که به نوعی در زمینه آسیبها و کجرویهای اجتماعی مسئولیت دارند به کار گرفته می شوند . آنها به طور موثری می توانند در بهنجار نمودن کجروان و بزهکاران مثمر ثمر باشند . اشتغال مددکاران اجتماعی در کانونهای اصلاح وتربیت ،  زندانها ، مراکز بازپروری ، اردوهای کار و نظایر آن از دیر باز به عنوان یکی از زمینه های فعالیتی مددکاری تلقی شده است و مددکاران در اصلاح وبازپروری این قشر از جامعه نقش حساس دارند .به نطر براین هراد ، یکی از پیشروان دانش مددکاری ، مددکاران اجتماعی کجروان را به جامعه باز گردانیده و آنان را با ارزشهای اجتماعی سازش می دهند .به جرات می توان گفت که مددکاری اجتماعی پلی میان کجروان و جامعه است ، یعنی مددکاران اجتماعی از توان علمی و حرفه ای خویش برای آشتی دادن بین جامعه و کجروان از طریق پذیرش ارزشها و هنجارهای جامعه توسط آنها استفاده می کنند . علاوه بر این مددکاران اجتماعی در شناخت مسائل اجتماعی نظیر اعتیاد ، فحشا ، تکدی ، طلاق ، … از یک سو و ارائه طریق برای رفع آنها و یا تقلیل تاثیر آنها در زندگی فردی و اجتماعی افراد و اقشار جامعه نقش موثری را ایفا می کنند . اگر دیدگاه جامعه شناسانی نظیر “مایکل فیلپ سون”،”مرتون”،”دیوید ماتزا”،”دورکیم”و”آلبرت کوهن”را در خصوص زمینه ها و عوامل موثر در بزهکاری و آسیبهای اجتماعی بررسی کنیم به روشنی درخواهیم یافت  که ” مددکاری اجتماعی ” تا چه حد می تواند از یک طرف در پیشگیری از آسیبهای اجتتماعی با کنترل عوامل موثر و از سوی دیگر در بازپروری و اصلاح منحرفین و کجروان اجتماعی به ویژه گروه جوانان و نوجوانان مسئولیت قابل توجه و سهم موثری را بر عهده داشته باشد. به عنوان مثال ” آلبرت کوهن” با مطالعه طولانی روی جوانان ولگرد شهرهای  بزرگ و تفاوتهای موجود میان جوانان و بزرگسالان از نظر عوامل و انگیزه های جرم به زمینه های ارزشمند و مشترک جامعه شناختی و روانشناختی تاکید و سعی کرده است که علل اجتماعی و روانی تاثیر گذاردر گرایش جوانان به بزهکاری را تبیین کند .کوهن تفاوت بین جرائم بزرگسالان با نوجوانان را در سه عامل ” غیر مادی بودن “،”باخشم وکینه جویی توام بودن “، “نفی هنجارهای اجتماعی ” می بیند و برهمین اساس معتفد است که در برخورد با این دو قشر باید به گونه ای متفاوت عمل شود . ” مددکاری اجتماعی ” د رقالب نهادهای ” اصلاح و تربیت ” با تلاش حرفه ای و اثر گذار  د رمجموعه عوامل روانی و اجتماعی زمینه اصلاح و تجدید تربیت بزهکاران را با همکاری دیگر تخصصهافراهم می آورد .

مهدی زارع بیدکی
مددکار مرکز مراقبت بعد از خروج

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات