مردم باید برای مدیریت بحران توانمند شوند

مردم باید برای مدیریت بحران توانمند شوند
یکی از انتظاراتی که مردم از مدیریت شهری دارند، ارائه خدمات مناسب در عرصه های مرتبط با حوزه شهری و به ویژه در شرایطی است که اتفاقاتی رخ می دهد که از آنها با عنوان بحران یاد می کنیم. بخشی از بحران ها ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و توفان است که در کشور... 

درودی از بن جان، نه از روی وظیفه شناسی

درودی از بن جان، نه از روی وظیفه شناسی
دکتر حبیب آقابخشی در یادداشتی از برگزارکنندگان اولین کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران و مددکاران اجتماعی در کشور سپاسگزاری کردند. درودی از بن جان، نه از روی وظیفه شناسی درود بر اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران و تمامی یارانی که رئیس انجمن را... 

ضرورت تقابل فراگیر مددکاری اجتماعی ایران با سایر کشورها

ضرورت تقابل فراگیر مددکاری اجتماعی ایران با سایر کشورها
روزی نیست که خبر بحرانهای اجتماعی از ایران و سایر کشورها  به گوش نرسد.وقوع جنگ های خانمانسوز از یک سو و وقوع حوادث پیش بینی نشده همچون زلزله، سیل ، آتش سوزی و غیره از سوی دیگر, صدمات جبران ناپذیری به خانواده ها که اولین هسته تشکیل هر جامعه هستند وارد میسازد.... 

اهمیت برگزاری کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

اهمیت برگزاری کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران
به بهانه برگزاری اولین کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران، آقای دکتر کاظم قجاوند-عضو هیات علمی دانشگاه شاهد-طی مصاحبه ای با روابط عمومی انجمن عنوان داشتند: فرایند جهانی شدن واقعیت انکارناپذیر زمان معاصر است. این پدیده که از وجوه اقتصادی،... 

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی فرصتی برای ایجاد پیوندهای بین المللی

کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی فرصتی برای ایجاد پیوندهای بین المللی
یکی از رویدادهای مهم علمی که در بسیاری از نقاط جهان در حال اجراست برگزاری کنگره ها و سمینارهایی است که در سطوح ملی و یا بین المللی و با موضوعات مختلف و عموماً با هدف بحث و بررسی در خصوص یک موضوع خاص برگزار می شود. ارزش چنین کنفرانس هایی به موضوعاتی است... 

تکمله ای بر نوشته آقای مغنی باشی درباره کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران

تکمله ای بر نوشته آقای مغنی باشی درباره کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران
  تکمله ای بر نوشته آقاى مغنى باشى ، مددکار اجتماعىِ جوان و هوشمند مددکاران اجتماعى ، پیش از انقلاب از سوى خانم فرمانفرماییان و گاهى نیز بهره گیرى از بورس هاى فولبرایت سفرهایى به خارج داشتند و با مدارس و انجمن هاى مددکارى اجتماعى گوناگون در ارتباط... 

پنج نکته در باب کنگره ۶۰ سال

پنج نکته در باب کنگره ۶۰ سال
مددکاری اجتماعی از سال ۱۳۳۷ به طور علمی و حرفه ای در سپهر اجتماعی کشور کار خود را آغاز کرده و اکنون حدود شش دهه از عمر این رشته می گذرد و ضروری است که اندکی تأمل کنیم؛ به عقب بنگریم و ببینیم چه کرده ایم؟ چه نکرده ایم؟ چه باید می کردیم ؟ و نهایتاً اینکه در... 

آشنایی با مددکاری اجتماعی نظامی

آشنایی با مددکاری اجتماعی نظامی
مددکاری اجتماعی نظامی حرفه ای است که حداقل برای جامعه نظامی ما مفهومی نا آشنا و نامانوس بوده می باشد. و شاید علت ان عدم توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی و روانی نظامیان بخصوص سربازان وظیفه می باشد. در بیشتر کشورهای توسعه یافته کلیه سربازخانه ها و پادگانهای... 

آخرین موضوعات