انتشار سیزده جلد کتاب جدید از دکتر محمد رضا ایروانی

انتشار سیزده جلد کتاب جدید از دکتر محمد رضا ایروانی
سیزده جلد کتاب جدید توسط استاد دکتر محمدرضا ایروانی و همکاران ایشان منتشر شد.این کتابها که در زمینه مددکاری اجتماعی ، آمار و روش شناسی و سایر علوم انسانی  تالیف یا ترجمه شده است  اخیرا منتشر گشته است.این موفقیت را به آقای دکتر محمدرضا ایروانی استاد مددکاری... 

مروری بر جدیدترین آثار و تألیفات دکتر محمدرضا ایروانی

مروری بر جدیدترین آثار و تألیفات دکتر محمدرضا ایروانی
روز شکوهمند مددکار اجتماعی را به استاد فرزانه و سختکوش مددکاری اجتماعی در عرصه علم و پژوهش واز همه مهمتر معلم وارسته اخلاق وادب تبریک می گوییم. وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی   مطالب مرتبط با آقای دکتر محمدرضا ایروانی: تازه های کتاب-دکتر محمدرضا... 

آخرین موضوعات