آخرین لیست کتاب های منتشر شده مددکاری اجتماعی تا مرداد ماه 95

آخرین لیست کتاب های منتشر شده مددکاری اجتماعی تا مرداد ماه 95
انتشار  لیست کامل کتابهای مددکاری اجتماعی در یک فایل واحد می تواند آخرین منابع تخصصی در حوزه های متفاوت حرفه مددکاری اجتماعی را در معرض دید عموم مددکاران اجتماعی و علاقمندان قرار بدهد.همچنین از دوباره کاری در تالیف و یا ترجمه کتب ممانعت بعمل بیاورد.در... 

آخرین موضوعات