حال خوب تبریز در حوزه کودکان خیابانی | نقش پررنگ مردم و خیریه‌ها

حال خوب تبریز در حوزه کودکان خیابانی | نقش پررنگ مردم و خیریه‌ها
در شرایطی که پدیده کودکان خیابانی در شهرهای بزرگ کشور به معضلی جدی بدل شده، تبریز به لطف فرهنگ بالای مردم و تلاش دستگاه‌های مرتبط و نهادهای خیریه، وضع قابل قبولی در این حوزه دارد. زهرا ناصران: کودکان خیابانی به دختر و پسران زیر ۱۸ سالی اطلاق می‌شود... 

آخرین موضوعات