اورژانس اجتماعی آذربایجان غربی نیازمند خودروی مناسب سازی شده است

اورژانس اجتماعی آذربایجان غربی نیازمند خودروی مناسب سازی شده است
مدیرکل بهزیستی استان: اورژانس اجتماعی آذربایجان غربی نیازمند خودروی مناسب سازی شده است ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: در سال جاری  ۸۴۱۸ مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی استان گرفته شده است. سعید فریور گفت... 

آخرین موضوعات