سونامی افزایش زنان سرپرست خانوار

سونامی افزایش زنان سرپرست خانوار
آذر اسماعیلی مشاور امور زنان و خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام کرد از سال 85 تاکنون به طور متوسط هر سال آمار زنان سرپرست خانوار 40 درصد افزایش یافته است. او گفته این رقم نگران‌کننده نشان‌دهنده حرکت به سمت یک بحران اجتماعی در کشور است. منظور او... 

آخرین موضوعات