مددکاری اجتماعی و آزادسازی صداهای سرکوب شده

مددکاری اجتماعی و آزادسازی صداهای سرکوب شده
از سری مقالات کارزار رسانه ای –یکی از روزهای معتدل زمستانی است . بعد از مدتها مجبور شدم در ساعت اداری به مرکز شهر بروم بدون وسیله نقیله. معمولا اینگونه نیست در این ساعات از روز در پشت میزم پیگیر برنامه ها و کارهای اداری هستم یا حضور در جلسات و بازدید... 

آخرین موضوعات