عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است

عدم مطالبه گری و بی تفاوتی در حوزه های اجتماعی عادت شده است
این مهم را به فال نیک می گیریم که در آغاز سال ۹۵ بحث بسیار مهمی تحت عنوان مطالبه گری اجتماعی مطرح گردیده است. چرا که در حوزه امور اجتماعی و رفاه اجتماعی به شکل کلی فقر مطالبه گری و بی تفاوتی واقعیتی غیر قابل انکار می باشد که این مهم خود نیازمند تحلیل و... 

جوامع زمانى رشد مى کنند که به حقوق وکرامت همه انسانها احترام گذاشته شود

جوامع زمانى رشد مى کنند که به حقوق وکرامت همه انسانها احترام گذاشته شود
منظور از کرامت این است که انسان دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زیست کند و کسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد. هم چنین قوه مقننه در تدوین قانون و قوه مجریه در اجرای قانون باید به گونه ای عمل کنند که موجب بی... 

رویکرد مبتنی بر توانمندی در مددکاری اجتماعی

رویکرد مبتنی بر توانمندی در مددکاری اجتماعی
“رویکرد مبتنی بر توانمندی‌ها” به مددکاران اجتماعی، اقدامی را پیشنهاد می‌کند که به جای تمرکز روی مشکلات و آسیبها، بیشتر روی نقاط قوت، توانمندی‌ها و ظرفیتهای بالقوه افراد تأکید می‌کند. در واقع این رویکرد تاکید می کند که مددکاران اجتماعی در کار با... 

اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1)

اخلاق درحرفه مددکاری اجتماعی(1)
مددکاری اجتماعی به عنوان یک حرفه کاملا تخصصی امروزه با گروههای انسانی زیادی در ارتباط بوده وبه ارائه خدمات تخصصی می پردازد .مددکاران اجتماعی با توجه با ماهیت حرفه ای که دارند به جرات می توان گفت شاید بیشترین ارتباط را با گروههای انسانی ،مشکلات ،رازها... 

خانواده به عنوان یک سیستم در مددکاری اجتماعی

خانواده به عنوان یک سیستم در مددکاری اجتماعی
این عقیده که خانواده یک سیستم است بر کاربرتا لانفی استوار است . برتا لانفی زیست شناسی بود که پدیده های جوهری زندگی را به صورت تمامیتهای فردی به نام ارگانیسیم می دید . وی ارگانیسم را به عنوان شکلی از زندگی ، مرکب از اجزاء و فرایندهای به هم وابسته ای که در... 

آخرین موضوعات