خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران

خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران
خشونت های خانوادگی؛ قربانی شدن زنان و دختران (هفت نکته ی مهم در ارتباط با خشونت خانگی که در مشهد اتفاق افتاد) در پی انتشار خبر آزار و شکنجه ی خانمی به نام اعظم به همراه دو دختر خردسالش به نام های هدیه و هانیه واکنش های متعددی در سطح کشور پدید آمده است و... 

آخرین موضوعات