معرفی کتاب مفید آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم

معرفی کتاب مفید آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم
معرفی کتاب مفید آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترای وزارت علوم/گروه مولفان سنجش امیر کبیر 💥این کتاب شامل موارد زیر می باشد : 🔸تکنیک برنامه ریزی 🔸خلاصه و چکیده مباحث 🔸نکته ها و روشها 🔸 تست های خود سنجی 🔸تست های طبقه بندی شده این کتاب از انتشارات... 

آخرین موضوعات