روحانی‌ آزمون‌ استخدامی‌ را به‌ تعویق‌ انداخت

روحانی‌ آزمون‌ استخدامی‌ را به‌ تعویق‌ انداخت
رییس‌جمهوری دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود. به گزارش نامه نیوز، این دستور حسن روحانی در پی اعلام خبر برگزاری آزمون جامع استخدامی و عناوین... 

آخرین موضوعات