واکنش دکتر زاهدی اصل به منابع آزمون دوره دکترای مددکاری اجتماعی

واکنش دکتر زاهدی اصل به منابع آزمون دوره دکترای مددکاری اجتماعی
ستما- در خبرها شنیدید که منابع آزمون کتبی دکترای مددکاری اجتماعی برای سال تحصیلی 95 مجددا تغییر کرده و در دفترچه راهنمای سازمان سنجش که امروز در خروجی سایت این سازمان ، قرار گرفته است ، دروس غیر مرتبط به عنوان منبع درج شده است. لذا در همین رابطه ساعاتی... 

آخرین موضوعات