توضیحات دکتر سام آرام در مورد حذف آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

توضیحات دکتر سام آرام در مورد حذف آزمون دکتری مددکاری اجتماعی
آقای دکتر عزت اله سام آرام عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو گروه مددکاری اجتماعی ، در مورد علت حذف آزمون دروره دکترای مددکاری اجتماعی  در قسمت نظرات خبر مندرج توضیحاتی ارائه دادند که بشرح ذیل می باشد: توقف یکساله دکتری مددکاری اجتماعی برای... 

آخرین موضوعات