مصاحبه با ایمان پوربهبودی رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

مصاحبه با ایمان پوربهبودی رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
 پشتکار تنها عامل موفقیت من است یزد – ایرنا – دانشجوی شهرستان خاتم دارنده رتبه دوم کشوری آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در رشته مددکاری اجتماعی، پشتکار را عامل اصلی موفقیت خود دانست و از آن به عنوان نیروی محرکه پیشرفت تحصیلی خودش یاد کرد. ایمان میربهبودی... 

تغییرات در شرایط احراز داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی

تغییرات در شرایط احراز داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی-به گفته دکتر مصطفی اقلیما داوطلبین دوره های کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی نباید از رشته های تحصیلی غیر مرتبط باشند چرا که در اینگونه موارد دانشجو بایستی حدود 48 واحد درسی پیش نیاز را بگذراند که چیزی حدود 2 سال تحصیلی برای... 

آخرین موضوعات