ارائه خدمات به کودکان معلول برای اولین بار در کشور

ارائه خدمات به کودکان معلول برای اولین بار در کشور
قائم مقام مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک از ارائه خدمات توانبخشی به کودکان معلول برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: برای رفع مشکلات معولان نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست و مهم اجرای قانون است که متاسفانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به گزارش خبرنگار مهر،... 

آخرین موضوعات