تعویق ازدواج؛ تمایل یاعدم امکان

تعویق ازدواج؛ تمایل یاعدم امکان
باید میان تمایل یا مطلوبیت ازدواج و امکان ازدواج تفکیک قائل شویم. جوانانی که در سنین مناسب ازدواج تمایلی به ازدواج ندارند و جوانانی که اگرچه متمایل به ازدواج هستند، اما امکان ازدواج را پیدا نمی‌کنند. در مسئله ازدواج و تشکیل خانواده مسائل زیاد و به... 

تعیین اولویت خطای استراتژیک است

تعیین اولویت خطای استراتژیک است
سلامت خانواده سازه ای یکپارچه و منسجم است که اجزای آن همبسته و همپوشان هستند. توصیه و تأکید بر همزمانی، هماهنگی و یکپارچگی حمایتها و مداخلات است. به ویژه در خصوص زنان سرپرست خانوار این موضوع بسیار حایز اهمیت است که با مثلت (زن، سرپرست، خانوار) مواجه هستیم. که... 

قوانین مبارزه با مواد مخدر باید تشدید شود تا به جامعه آسیب نرسد

قوانین مبارزه با مواد مخدر باید تشدید شود تا به جامعه آسیب نرسد
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار علی مویدی در حاشیه مراسم گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران درباره مبارزه با بلعیدن مواد مخدر به عنوان یکی از روشهای ورود مواد به کشور و زندان‌ها، گفت: آدم‌های متخلف منتظر فرصت هستند، یکی از شیوه‌های... 

آخرین موضوعات