افزایش بی‌اعتمادی درجامعه

افزایش بی‌اعتمادی درجامعه
در مراسم رونمایی کتاب گزارش وضع اجتماعی زنان در ایران خیلی‌ها آمده بودند؛ تعدادی از جامعه‌شناسان تا نویسندگان این کتاب. «مصطفی معین»، وزیر پیشین علوم و رئیس هیأت امنای موسسه پژوهش رحمان در ابتدای مراسم رونمایی این کتاب سخنرانی کرد. او در سخنانش گفت... 

آخرین موضوعات