کشیده شدن بحث نظریه ضربآهنگ طلاق آقای جبارزاده به دانشگاه علامه

کشیده شدن بحث نظریه ضربآهنگ طلاق آقای جبارزاده به دانشگاه علامه
جلسه هم اندیشی با حضور دکتر سام آرام و آقای جبارزاده در خصوص بررسی نظریه ضربآهنگ طلاق بصورت گریز فکری زن و شوهر از میدان فکری یکدیگر، در محل دفتر کار استاد سام آرام در دانشکده علامه طباطبایی برگزار گردید. در این جلسه آقای جبارزاده به ارائه نظریه مذکور... 

آخرین موضوعات