حکایتی شیرین از دوران جوانی یکی از اساتید بنام مددکاری اجتماعی

حکایتی شیرین از دوران جوانی یکی از اساتید بنام مددکاری اجتماعی
ارتباطات در مددکاری حرف نخست را می زند ، آقای دکتر سید احمد حسینی ، از بزرگ مردان حرفه مددکاری در یک روستای دور افتاده ، دکتر حسینی علاوه بر قدرت ارتباط ، به جامعه مخاطب خویش عشق می ورزید ، به بره ای که ایشان در بغل گرفته توجه بفرمائید که چگونه علاقه خود... 

آخرین موضوعات