تقدیر سایت تخصصی مددکاران اجتماعی از آقای طلسچی یکتا

تقدیر  سایت تخصصی مددکاران اجتماعی از آقای طلسچی یکتا
جناب آقای جواد طلسچی یکتا ضمن تبریک به جنابعالی در انتخاب شما به عنوان یکی از مددکاران اجتماعی برتر کشوری در سی و یکمین همایش سراسری مددکاران اجتماعی ، معتقدیم این انتخاب کمترین کاری بود که جامعه مددکاران اجتماعی به پاس زحمات  ارزشمندتان در عرصه خدمات... 

آخرین موضوعات