دکترای مددکاری و سخنی با رئیس محترم دانشکده علوم اجتماعی علامه

دکترای مددکاری و سخنی با رئیس محترم دانشکده علوم اجتماعی علامه
آقای دکتر پناهی رئیس محترم دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه ای اعلام فرمودند تمام رشته های حذف شده این دانشکده مجددأ احیا می شوند.این خبر خوبی است اما بهای آن حذف پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دکتری است.باید بگوییم... 

آخرین موضوعات