آیا ایدز در حال مهار شدن است؟

آیا ایدز در حال مهار شدن است؟
گزارش سازمان ملل نشان می دهد که تعداد مرگ و میر های ناشی از بیماری ایدز در جهان در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال قبل از آن حدود 12 درصد کاهش یافته و به یک و نیم میلیون نفر رسیده است. این در حالیست که در ایران این روند افزایشی است. همچنین تعداد افراد جدید... 

آخرین موضوعات