نگاهی به آمارهای «خودکشی» در جهان و ایران/ هنوز خودکشی در ایران بحرانی نیست

نگاهی به آمارهای «خودکشی» در جهان و ایران/ هنوز خودکشی در ایران بحرانی نیست
درصد از مرگ‌های جهان درحالی مربوط به خودکشی است که این میزان رقمی حدود ۸۰۰ هزار نفر در جهان را در برمی‌گیرد و جزو ۱۰ عامل اصلی مربوط به مرگ در جهان محسوب می‌شود؛ با این وجود آمارها نشان می‌دهد نرخ خودکشی در ایران تقریبا نصف نرخ جهانی است.   آمار خودکشی‌... 

برخی آمارهای رسمی در حوزه خودکشی واقعی نیست

برخی آمارهای رسمی در حوزه خودکشی واقعی نیست
رئیس انجمن مددکاران ایران در مصاحبه با “صبح و گفت وگو” رادیو گفت وگو با بیان اینکه نرخ خودکشی در کشورمان بسیار کمتر از سایر کشورهاست، برخی آمارهای رسمی در این حوزه را غیرواقعی دانست. سیدحسن موسوی در آغاز این گفت وگو ضمن پاسخ به سوال مجری برنامه... 

آمار خودکشی در کشور به درستی ثبت نمی شود

آمار خودکشی در کشور به درستی ثبت نمی شود
به گزارش ایرنا، دکتر حسین اسد بیگی روز پنجشنبه در سمینار نقش اورژانس اجتماعی در پیشگیری از خودکشی افزود: هرچند آمار خودکشی دقیقی در دست نیست اما تخمین زده می شود سالانه سه هزار نفر در کشور خودکشی منجر به مرگ دارند. وی خاطر نشان کرد: این به آن معنا است که... 

آخرین موضوعات