دهه هفتادی‌ ها بیشترین آمار طلاق را دارند

دهه هفتادی‌ ها بیشترین آمار طلاق را دارند
آرش دولت‌شاهی –وکیل پایه یک دادگستری – درباره آمار طلاق می‌گوید: به‌طور کلی آمارها نشان می‌دهد که اکثریت طلاق‌ها در متولدین دهه هفتاد رخ می‌دهد، به این‌دلیل که زود ازدواج می‌کنند و به نظر می‌رسد این سنین پایین برای ازدواج مناسب نیست و ازدواج‌های... 

آمار طلاق درکلان شهرها نگران کننده شده است

آمار طلاق درکلان شهرها نگران کننده شده است
خبر به همین کوتاهی است: «ثبت بیشترین نرخ طلاق در استان های البرز، تهران و خراسان رضوی». اما در پس این خبر کوتاه، اما واگرها و دلایل زیادی نهفته است که حتی اگر هم بخواهیم، نمی توانیم به راحتی از کنار آن بگذریم. این اتفاق یعنی ثبت بیشترین نرخ طلاق در استان... 

آخرین موضوعات