مصرف مواد محرک در این افراد خطر ابتلا به اج آی وی را افزایش می دهد

مصرف مواد محرک در این افراد خطر ابتلا به اج آی وی را افزایش می دهد
به نقل از مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران، در آسیا، کشورهای فیلیپین و تایلند دارای بالاترین سرانه تعداد مصرف کنندگان آمفتامین هستند. نکته قابل توجه این است که استفاده از آمفتامینها در بیشتر کشورهای آسیایی رو به افزایش است. مصرف آمفتامین در جهان باعث... 

آخرین موضوعات