حق برخورداری از آموزش برای همه عمر

حق برخورداری از آموزش برای همه عمر
در یک بازه زمانی سه، چهارماهه، سطح پوشش آموزشی برای دوره دبستان سه عدد گوناگون، ٣/٩٨ و ۴۵/٩٨ صدم و ٩٩ درصد اعلام شده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت- یعنی پوشش ٩٩ درصدی- و با درنظرگرفتنِ شمار دانش‌آموزان این دوره در کشور که – بنابر گفته زرافشان، معاون... 

آخرین موضوعات