آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند

آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند
حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تعریفی از سرمایه اجتماعی و عناصر آن اظهار داشت: سرمایه اجتماعی تعریف‌های خرد و کلان بسیاری دارد اما تعریف فراگیری که سایر تعاریف را پوشش دهد، مشتمل بر ارزش‌های اخلاقی، روابط، تعاملات،... 

آخرین موضوعات