آگهی استخدام مددکار اجتماعی دربانک پاسارگاد

آگهی استخدام  مددکار اجتماعی دربانک  پاسارگاد
واجدین شرایط می توانند نسبت به تکمیل نمونه دعوت به همکاری به صورت الکترونیکی اقدام نمایند. ثبت نام صرفاً از طریق سایت اینترنتی انجام می پذیرد. به منظور تامین سرمایه های انسانی مورد نیاز در امور مددکاری اجتماعی، به تعداد محدودی از خانم ها و آقایان فارغ... 

آخرین موضوعات