مناقصه اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد

مناقصه اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خرید خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی استان کرمانشاه منتشر شد. به گزارش سایت تخصصی مددکاری اجتماعی ایران به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه این اداره کل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای... 

آخرین موضوعات