آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری ابلاغ شد

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین‌نامه به شرح زیر است: آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری ماده... 

آخرین موضوعات